Isten kegyelméből Balogiványiban (Rimaszombati járás), a református templomban nemzeti ünnepünk alkalmából magyar zászlót avattak március 19-én, szombaton.

Az ünnepséget a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, a Balogiványi Református Egyházközség és Balogiványi Község Önkormányzata szervezte. Az alkalmat hosszú, egy éves előkészítés előzte meg. Tavaly ilyenkor a balogvölgyi Rákóczi Szövetség képviselői meghívást kaptak a március 15-i ünnepségre, s akkor szembesültek vele, hogy a templomban nincs magyar zászló. A gömöri templomok zömében megtalálható nemzeti jelképünk, ezért a szervezet vezetősége úgy határozott, megajándékozza a gyülekezetet egy új hímzett magyar zászlóval.

Az ünnepi Istentisztelet a református templomban délután 17.00 órakor vette kezdetét. A vendégeket az Apostoli üdvözlettel Nt. Agócsné Galgóczy Tímea, helyi lelkész köszöntötte. Igét hirdetett Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese.
Ezt követően megemlékezést tartottak az 1848/1849-es forradalomra és szabadságharcra. Visszatérő fellépőként mutatkozott be a Csillagvirág zenekar Páko Mária vezetésével. Szavalatokkal közreműködtek a helyi gyerekek. Majd sor került az ünnepélyes magyar zászlóavatásra. Beszédet mondott Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alapítótagja.

Kun_Ferencz

 

 

 

A magyar zászló felvonásánál közreműködtek a Balogiványi Református Egyházközség presbiterei valamint Homoly Erzsébet és Pósa Dénes, az adományozó szervezet, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének vezetői. Ünnepélyesen behozták a magyar zászlót az úrasztalához, ahol II. Rákóczi Ferenc zászlajának színeiből készített szalaggal látták el. A zászló felvonása alatt Šimoňák Lilianna Pósa Lajos: A magyar zászló című versét mondta el. Az Istentisztelet a Himnusszal ért véget. A kántori szolgálatot Nt. Szőkéné Orémus Zsuzsanna vállalta.
Az ünnepség szeretetvendégséggel folytatódott a kultúrházban. Köszöntőt mondott Balyo Tibor, a község polgármestere. Fejes István, a helyi egyházgondnok zárszavában kifejezte örömét, hogy a község templomába újra visszakerülhetett a magyar nemzeti zászló, mely a balogiványi kisközségnek a megmaradását és ehhez a hit, remény, szeretet hármas jelszóval való tettrekészségét jelképezi.

HE, Felvidék.ma

01 Kun Ferencz megérkezett Balogiványiba.JPG02 Fejes István egyházgondnok fogadja a templombejáratban.JPG03 A Csillagvirág zenekar készül a műsorra.JPG04 Gyülekeznek a résztvevők.JPG05 Megtelt a kis templom.JPG06 Nt. Agócs Tímea  köszönti a résztvevőket.JPG07 Nt. Orémus Ilona, Balyo Tibor párjával és Nt. Nagy Andrea gyermekeivel.JPG08 Nt. Szőkéné Orémus Zsuzsanna.JPG09 A résztvevők.JPG10 Igehirdetés.JPG11 Áldást mondt Nt. Nagy Ákos Róbert esperes.JPG12 Résztvevők, hátul Bán Zoltán, a Gömöri Egyházmegye főgondnoka.JPG13 Nt. Agócsné Galgóczy Tímea.JPG14 A Csillagvirág, Páko Mária vezetésével.JPG15 Az első sorban a helyi presbitérium tagjai.JPG16 Gyerekek szavalnak.JPG17 Beszédet mond Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alapító tagja.JPG18 A zászló felvonására készülve.JPG19 A presbitérium tagjai behozzák a magyar zászlót.JPG20 Šimoňák Lilianna Pósa Lajos A magyar zászló című versét mondja.JPG21 Felvonják a magyar zászlót.JPG22 Újra lobog a magyar zászló Balogiványiban.JPG23 A hősök emléktáblája mellé került a zászló.JPG24 Az adományozó szervezet, a Rákóczi Szövetség képviselői és a presbitérium tagjai.JPG25 Résztvevők.JPG26 A templom előtt.JPG27 A kultúrházban Balyo Tibor polgármester köszönti a vendégeket.JPG28 Közreműködik a Csillagvirág zenekar.JPG29 Résztvevők egy csoportja.JPG30 Résztvevők másik csoportja.JPG31 A kultúrházban.JPG32 Résztvevők.JPG33 Vendégekkel.JPG34 Szeretetvendégség.JPG35 Pósa Dénes, Petrovay László és párja valamint a balogvölgyi Rákóczi Szövetség tagjai.JPG36 Ünnepi torta.JPG37 Pósa Dénes és Kun Ferencz.JPG38 Fejes István, a balogiványi refromátus gyülekezet gondnoka.JPG39 Balogiványiak ajándéka, II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelmünk képe.JPG