Rimaszombatban a hagyományokhoz híven a Csemadok alapszervezete valószínűleg utoljára emlékezett március idusára Petőfi Sándor szobra előtt a már megszokott „díszletek” között. A Tompa tér ugyanis jelentős átalakulás előtt áll.

A rimaszombati Tompa-tér rendezésének első lépése a tér közepén álló szökőkút elbontása, amelyet március 21-én el is kezdtek. A helyére valószínűleg Tompa Mihály szobra költözik. A cél a tér eredeti arculatának visszaállítása. A téren álló egykori poliklinika épületének felújítása után a város döntött a Tompa-tér rendezéséről, mely méltó lesz az új Járásbíróság épületéhez.

A most lebontott szökőkút helyére valószínűleg Tompa Mihály szobra kerül, a Petőfi-szobrot áthelyezik. A szobor új helyéről még nem döntöttek, a városvezetés várja a polgárok javaslatait is. A munkálatok következő szakaszában kivágásra kerül néhány öreg fa, melyek helyére új csemetéket ültetnek. A tér másik emblematikus építménye az egykori Megyeháza, mely szintén felújításra szorul. Ennél a város vezetése idén az épület homlokzatának felújítását tervezi.

Szeles, meglehetősen mostoha időben ünnepeltek az idén mindazok, akik március 15-én emlékeztek az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc hőseire.
Tóth Csilla, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke mondott ünnepi beszédet, aki Petőfit méltatván Pilinszky Jánost idézte, aki imígyen szólt híres elődjéről: „Egy dolog van azonban, amit Náladnál tisztábban senki sem képvisel. És ez az igazmondás.” Tóth Csilla hangsúlyozta, hogy az akkori hősök hittek abban, hogy Magyarország megáll a saját lábán, s a magyaroknak joguk van az önbecsüléshez. A mának üzenve a szónok pedagógus lévén az anyanyelvű oktatás és kultúra fontosságát emelte ki, hisz ma nemzeti identitásuk felvállalása helyett sokan inkább az anyagi biztonságot, a jólétet választják.

A Petőfi szobor megkoszorúzása után a tömeg a Városi Művelődési Központba vonult, ahol a rimaszombati magyar iskolák diákjai, az Új Gömör Néptáncegyüttes, a Blaha Lujza Vegyeskórus és a Páko Mária vezette Gitáros Sokk Sebők Valéria szerkesztésében az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeit idézték fel.

(gömörilap.sk)

Gecse Attila képriportja a március 15-i megemlékezésről:

01 Megemlékezők a Petőfi ház, Múzsák Háza előtt.JPG02 Díszőrséget állt az Árvay Miska Szabad Baranta Csapat.JPGA megkoszorúzott Petőfi Sándor emléktábla.jpg04 Érkezik az Árvay Miska Baranta és a cserkészek.JPG05 Megemlékezés a Tompa Mihály téren.JPG06 Rigó László, Simko József, Auxt Ferenc és az örgecserkészek.JPG07 Koszorúznak a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete nevében.JPG08 Megemlékezők.JPG09 Koszorúz Rigó László alpolgármester és Simko József polgármester Rimaszombat Városa nevében.JPG10 Megemlékezők.JPG11 Díszőrség.JPG12 Tisztelegnek az öregcserkészek.JPG13 Megemlékezők.JPG14 Petőfi Sándor megkoszorúzott szobra.JPG15 Megemlékezők.JPG16 Az ünnepi műsor a kultúrházban folytatódott.JPG17 Gitáros-sokk csapat Páko Mária vezetésével.JPG18 Irodalmi színpad.JPG19 Néptáncosok.JPG20 Tompa Mihály Alapiskola műsora.JPG21 Szavalatok.JPG22 A forradalmi megemlékezést Sebők Valéria rendezte.JPG23 Az Új Gömör.JPG24 Gál Laura.JPG25 Mács Zoltán.JPG26 A Blaha Lujza Vegyeskar.JPG