Új zászlót kapott Rimaszécs faluközössége (Fotó: HE)

A rimaszécsi református templomban május 28-án délelőtt 9 órakor ünnepi ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a hívek. Felavatták a katolikus mezőkövesdiek által adományozott új magyar zászlót, melynek helytörténeti gyökere van. A Mezőkövesdi Kath. Egyh. Énekkar 1908-as és a Kathólikus Olvasókör magyar zászlóját 1944 novemberében zsákmányolta el egy szovjet katona. 1945 elején egy bátor rimaszécsi vasutas visszavásárolta, majd féltve őrizték, és 1974-ben visszavitték Mezőkövesdre. Jelképesen idén egy újat kaptak érte cserébe. A történetet ITT olvashatják el.

Alább Homoly Erzsó képriportja:

00 A rimaszécsi református templom.jpg01 A bevonulás Kiss Mátyással és Gál Ferenccel az élen.jpg01 Megtelt a templom, Tartó Lajos is eljött Ózdról (3. padban szélen).jpg01 Ökumenikus istentiszteletre és zászlóavatásra gyűlt össze Rimaszécs falu közössége.JPG02 Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Marián Slovák rimaszécsi plébános is (balról).JPG03 A becsomagolt zászlót a mezőkövesdi küldöttség hozta be.JPG04 A gyülekezet az Ó, Sion, ébredj c. dicséretet énekli.JPG05 Igehirdetés.JPG06 Abaházi Zsolt, rimaszécsi helyettes lelkipásztor.JPG07 Medvegy János mezőkövesdi plébános.JPG08 A gyülekezet a Jézus szíve, szeretlek én éneket énekli.JPG09 Igehirdetés.JPG10 A Mezőkövesdi kat. egyh. Énekkar 1908-ban felavatott, 1944-ben elkobzott, 1974-ben visszakerült zászlaja.JPG11 A vendégek közt Bán Zoltán, a Gömöri Református Egyházmegye főgondnoka (jobbról).JPG12 Énekes szolgálat  - a Zádorháza-Rimaszécs Női Kórus és a Rozmaring Népdalkör Újj Beáta vezetésével.JPG13 A Gömöri Református Egyházmegye pár lelkésze.JPG14 Az énekkar az Adj uram Isten c. dalt énekli.JPG15 Az énekkar a Kormorán Isten ujja megérintett c. dalt a énekli.JPG16 Wass Albert Üzenet haza versét Martinovics János adta elő.JPG17 A zászlóadományozás előtörténetét Győryné Gál Magdolna mondta el.JPG18  Ünnepi beszédek.JPG19 Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese.JPG20 Kiss Mátyás, nép művész, fafaragó, Mezőkövesd díszpolgára.JPG21 Az énekkar és a lelkészek tagjai, Az Úrnak irgalmát c. éneket éneklik.JPG22 Pósa Dénes a balogvölgyi Rákóczi Szövetség és Stubendek Dóra az iskola képviseletében.JPG23 Hanobík Irén Abafalva község és Hencz Péter Bátka község polgármestere feleségével.JPG24 Mozer János, Mezőkövesd karnagy-kántora orgonajátékkal örvendeztette meg a gyülekezetet.JPG25 A Vitkó Egon vezette ózdi huszárbandérium tiszteletadásra készül.JPG26 Zászlóátadás.JPG27 Zászlóbontás – gyönyörű matyó motívumokkal (a megkerült zászló másolata).JPG28 Kiss Mátyás 3 szöget ver a zászlótartóba.JPG29 A zászlóanya, Gál Mária emlékszalagot köt a zászlóra, s újabb 3 szöget üt a rúdba.JPG30 Abaházi Zsolt ref. lelkész is beüt 3 szöget.jpg31  Medvegy János mezőkövesdi plébános megszenteli a zászlót.JPG32 Gál Ferenc átveszi a magyar zászlót és meglobogtatja.jpg33 Ajándékot kapnak a mezőkövesdiek a rimaszécsiektől a zászlóért.JPG34 Abaházi Zsolt ref. lelkész megáldja a gyülekezetet, majd a Himnuszt énekelték.JPG35 A füleki Agócs Sándor tárogatós a zászló alá hívogatta a gyülekezetet.jpg36 Csoportkép az új magyar és a mezőkövesdi zászlóval, melyet 2018-ra, a zászlószentelés 110 éves évfordulójára szeretnének felújíttatni.jpg37 A  mezőkövesdi zászló túloldalán, Szent László király harci bárddal és az országalmával.jpg38 Gaibl József, a Rimaszécsi Polgárok és Vállalkozók Szövetsége pt. elnöke és Gaibl Beáta megbízott polgármester.jpg39 A zászlót körbehordják, kiviszik a faluba és a temetőbe.jpg40 Lovasfogatok álltak elő, rajta a szervezőkkel és vendégekkel.jpg41 Gaibl Beáta megbízott polgármester a mezőkövesdi hagyományőrzőkkel.jpg42 Résztvevők egy csoportja.jpg43 Bettes István költő, Auxt Ferenc, az MKP Rimaszombati járási elnöke, Nagy Ákos Róbert esperes.jpg44 Megérkeznek a lovasfogatok és a hagyományőrző lovasok a temetőbe a tiszteletadásra.jpg45 Balyo Ödön (1900-1984) vasutas, rimaszécsi lakos sírjánál, aki megvette az elkobzott mezőkövesdi zászlókat 1944-ben a szovjet katonától.jpg45 Balyo Ödön sírja.jpg46 Emlékbeszédet Gál Ferenc mondott, elhelyezték Mezőkövesd és a rimaszécsi egyház koszorúját a síron.jpg47 Gál Géza és Hajdú Magda sírja.jpg47 Tisztelegtek Gál Géza (1922-1996) egykori presbiter és felesége, Hajdú Magda (1929-2008) sírjánál is, akik visszavitték Mezőkövesdre a zászlókat.jpg48 Emlékbeszédet Kolozsi Zoltán, a Rimaszécsi Református Egyházközség gondnoka mondott (középen), koszorúzott a Rimaszécsi PT.jpg49 Kivonulás a temetőből.jpg50 A zászlóval körbejárták a falut, hogy mindenki megcsodálhassa.jpg51 Az ünnepség szeretetvendégséggel folytatódott.jpg52 Abaházi Zsolt református lelkipásztor, Medvegy János mezőkövesdi plébános, Gaibl Beáta megbízott polgármester, Martin Slovák rimaszécsi plébános.jpg53 Köszöntőbeszédet Gaibl Beáta megbízott polgármester mondott.jpg54 A mezőkövesdiek verset is hoztak ....jpg55 … és tánccal is köszöntötték a rimaszécsieket.jpg56 A kultúrházban megnyílt Kiss Mátyás népi iparművész, fafaragó kiállítása is.jpg57 A tárlat Zselízről érkezett Rimaszécsre.jpg