(Fotó: HE)

Menyhárt József pártelnök vezetésével június 21-én Rimaszombatban gyűlt össze a Magyar Közösség Pártja új Országos Elnöksége, amelyet Auxt Ferenc, járási elnök köszöntött. A tanácskozáson a szakmai alelnökök vázolták elképzeléseiket, terítéken volt az aktuálpolitikai kérdések mellett a regionalizmus erősítése, a roma kisebbség problémája, a nyári rendezvények koordinálása s nem utolsósorban az arányos műsorsugárzás biztosítása a közszolgálati médiában. Képriportunk.

Az egykori Farkas-kastélyban tanácskoztak Tamásfalva városrészben (Farkas Ábrahám országgyűlési képviselő volt).jpgAuxt Ferenc érkezik a korábbi és új elnökökkel, Berényi Józseffel és Menyhárt Józseffel.JPGCziprusz Zoltán az OE rimaszombati tagja köszönti szülővárosában az új elnökséget.JPGÉrkezés, készülődés a tanácskozásra.JPGFarkas Iván, Varga Péter, Németh Gabriella szakmai alelnökök.JPGKiss Beáta, Forró Krisztián (Nagymácséd, Galántai járás) és Biró László pártigazgató.JPGNémeth Gabriella, Kiss Beáta, Farkas Iván szakmai alelnökök.JPGŐry Péter az Országos Tanács elnöke (Csallóközcsütörtök, Dunaszerdahelyi járás), Cziprusz Zoltán (Rimaszombat), Papp Gergely Adrianna (Debrőd, Kassa-vidék).JPGSzigeti László (Párkány, Érsekújvári járás) és Hájos Zoltán (Dunaszerdahely).JPGCsúsz Péter (Losonc), Bárdos Gyula (Szenc, Pozsonyi járás).JPGKészül az új elnökségi fotó.jpgGömör-Nógrád képviselői, Csúsz Péter és Auxt Ferenc Berényi Józseffel.jpgAuxt Ferenc köszönti Rimaszombatban az új elnökséget.JPGMenyhárt József országos elnök (Nyékvárkony, Dunaszerdahelyi járás).JPGBalról Furik Csaba az elnökség új tagja (Kisgéres, Tőketerebesi járás).JPGCziprusz Zoltán új tagja az elnökségnek(Fotó-KT).JPGFarkas Iván a régi-új gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke (Muzsla, Érsekújvári járás) mondja el elképzeléseit (Fotó-KT).JPGKiss Beáta oktatásügyi és kulturális alelnök (Léva) Fotó-KT.JPGKezdődik a tanácskozás, jobb oldalon Németh Gabriella régi-új egészségügyi, szociális és családpolitikai alelnök (Szenc, Pozsony).JPGKözépen Varga Péter az új mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnök (Karva, Komáromi járás) Fotó - KT.JPGNagy Dávid Gubík László elnök megbízásából a Via Nova ICS képviseletében tanácskozási joggal volt jelen a tanácskozáson (Fotó - KT).JPGKözépen Berényi József (Alsószeli, Galántai járás).JPGKörösi Ildikó az új önkormányzati és közigazgatási alelnök (Pered, Vágsellyei járás) osztja meg gondolatait (Fotó - KT).JPGAz MKP elnöke, Menyhárt József a sajtónak nyilatkozik.JPG