Elballagtak az alsóbodoki középiskolások (fotó: Balázs Mihály)

Az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola – a Nyitra-vidék egyetlen magyar tannyelvű középfokú oktatási intézménye – végzős tanulói 2017. május 19-én búcsúztak el iskolájuktól.

Hajtman Béla, az iskola igazgatója a ballagó diákokhoz szólva beszédében kiemelte: „Mindannyian valamiben tehetségesek vagytok, mely egyszerre felelősség, kötelesség és kockázat is, mert mindebben a siker és kudarc lehetősége egyaránt benne rejlik.“ Szólt arról is, hogy az iskola célja a tanórai ismeretszerzés mellett  az együttműködés szabályainak megismertetése, a készségek és képességek fejlesztése és az emberi értékrend alapjainak beivódása a mindennapi cselekedetekbe. Hajtman Béla az érettségi vizsgához sok sikert kívánt a ballagóknak, hogy az elképzelt célokhoz vezető úton haladhassanak tovább.

A bizonyítványosztást követően emléklapok és elismerő oklevelek kerültek átadásra, a Magyar Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia jóvoltából az Arany János-emlékév alkalmából minden ballagó diák Arany János-kötetet kapott.

Balázs Mihály képriportja