Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma

Tizenhat évvel ezelőtt indult a zempléni térség magyar és szlovák alapiskolásainak kulturális seregszemléje, a nemzetközi gyermekfesztivál. Az idén a Bodrogszerdahelyi Alapiskola szervezte meg május 19-én a közel kétszáz résztvevőt megmozgató rendezvényt.

Antalóczy Attila volt országgyűlési képviselő volt egykor a rendezvény megálmodója, melynek megvalósítását azóta is szívvel-lélekkel szorgalmazza és segíti. Az immár hagyományos rendezvény fő támogatója dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Antalóczy Attila a fesztivál alapítója és védnöke, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint a résztvevő települések önkormányzatai.

A meghívott vendégek közül a rendezvényt megtisztelte jelenlétével Csontos Tibor újságíró Budapestről, Rónay Ferenc, a sátoraljaújhelyi néptáncmozgalom egyik alapítója, az elmúlt ötven év néptánctörténéseinek meghatározó egyénisége, Furik Csaba megyei képviselő, Kisgéres polgármestere, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának tagja, továbbá Bodrogszerdahely és a vonzáskörzetébe tartozó települések lelkészei, polgármesterei és a résztvevő iskolák vezetősége. Egyéb hivatali elfoglaltsága miatt a meghívott vendégek közül nem tudott részt venni a rendezvényen Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Magyar Országgyűlés volt elnöke, és Haraszti Attila kassai főkonzul.

Antalóczy Attila (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A fesztivál a zempléni térség legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye, amelyre az idén is hét település iskoláiból – Hollóháza, Mikóháza, Pálháza, Füzér, Kovácsvágás, Borsi, Bodrogszerdahely – érkeztek résztvevők. A rendezvény célja, hogy bemutatkozhassanak egymásnak a hegyközi és a határ menti felvidéki települések általános iskoláinak valamely művészeti ágban tehetséges tanulói, csoportjai. Az egész napos programban az általános iskolák tanulói ezúttal is vers- és prózamondásban, népdal, néptánc kategóriákban, hangszeres zenében, és rajzversenyen vetélkedtek, figyelembe véve a rendezvény legfontosabb szempontját, a népi hagyományok ápolását. A verseny alsó és felső tagozatosok kategóriájában zajlott az idén is, ahol számos különdíjat is kiosztott a három szakmai zsűri, melynek tagjai zenetanárok, képzőművészetet oktatók, gitárművész, valamint magyar nyelv és irodalom tanárok voltak.

Az első rendezvény (2001) óta a felkészítő pedagógusok és a vetélkedő gyerekek lelkesen készülnek a seregszemlére, amely jó alkalom a találkozásra és kapcsolatépítésre is.
A rangos eseményt a Bodrogszerdahelyi Alapiskola Visszhang kórusa nyitotta az Örökségünk című dallal, majd a helyi diákok rövid kultúrműsorral kedveskedtek a fesztiválra érkezőknek. Ezt követően az iskola igazgatónője köszöntötte a jelenlévőket, majd Furik Csaba osztotta meg velük lelkesítő gondolatait. Mint mondta, a népi hagyományok továbbörökítése során a legfontosabb a tiszta forrásból való merítés, amelyet a gyerekek csak anyanyelvükön tudnak magukba szívni. Kiemelte a közösségek szerveződésének, a népi hagyományok művelésének és továbbadásának fontosságát, és az értékek megőrzésére való odafigyelést. Mento Zoltán, Bodrogszerdahely polgármestere üdvözlő szavait követően kezdetét vette a fesztivál, melyet a jókedv, a vidámság, a gyönyörű produkciók, a barátságos légkör és a szíves vendéglátás jellemeztek. A délutánba nyúló rendezvény eredményhirdetéssel, díjkiosztással, majd a fesztivál védnökének elismerő szavaival zárult. A zárszót ismét a Visszhang kórus adta a Honfoglalás című dallal.

A díjak átadása (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A szervezők és a fesztiválozók úgy köszöntek el egymástól, hogy jövőre egy másik helyszínen találkoznak, legalább ilyen szép létszámban, mint az idén.
Antalóczy Attila hírportálunknak nyilatkozva elmondta, hogy különleges értékmegőrző és közösségépítő szerepet tulajdonít a rendezvénynek, amelyet továbbra is szívügyének tekint, s annak megvalósulását továbbra is segíteni fogja. Elismerően szólt a pedagógusok munkájáról, akik az oktatás mellett a hagyományok őrzésére is figyelmet szentelnek. Új kezdeményezés is megszületett a gyermekfesztivál védnökének gondolataiban, amelyet a jövőben szeretne beépíteni a fesztivál programjába. Szeretné az egykori résztvevők, nyertesek sorsának alakulását követni, hogy a továbbiakban folytatták-e a hagyományok ápolását.

Bodrogszerdahely község méltán büszke lehet a helyi magyar alapiskolára, melynek vezetése és tantestülete a résztvevők elismerő szavait kiérdemelve, a mércét magasra téve, kiváló színvonalon szervezte meg az idei nemzetközi gyermekfesztivált.