(Fotó: Mihályi Molnár László)

Ez a szentírási és fatimai üzenet olvasható több nyelven is a bodollói Sarlós Boldogasszony-templomban most a kassai érsek-metropolita, Bober Bernát által május 13-án megáldott ólomüveg-ablakon. Az időpont nem véletlen, hiszen a közigazgatásilag Szepsihez tartozó községben 15 év óta minden hónap 13. napján Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános ötletére valósul meg az  imatalálkozó a fatimai Szűz Mária segítségét kérve a világ romlottságának, hitetlenségének megváltoztatásához.

Azóta több érsek és püspök is szolgált a templomban, például Erdő Péter bíboros itt adta át a Szent István ereklyét a makranci Szent István-templom számára, ahol azóta ereklye formában egymás mellé került az első magyar szent család, mert Boldog Gizella és Szent Imre herceg csontereklyéjét is megkapták.

Bober érsek mellett ma éppen tizenkét szolgatársa állt az oltárnál, a határon túlról is jöttek nagy számú zarándokcsoportok, több százan a zsúfolt templomban ünnepeltek.  A Mária Rádió pedig egyenes adásban közvetítette ezt a kivételes eseményt.

(Fotó: Mihályi Molnár László)

Szepsi és térsége számára azért is fontos a hitélet megerősödése, mert a történelmi kihívások, a pogány kommunizmus pusztítása utáni időszak következményeként még mindig vannak fondorlatos visszahúzó erők és szándékok, amelyek számára a széthulló és züllött világkép a pozitív megoldás, ezért akadályozzák és gáncsolják a város és a térség magyar gyermekeit abban, hogy egyházi iskolába járhassanak.

(Fotó: Mihályi Molnár László)

Ám, „aki szeret, annak minden a javára válik”, s a megpróbáltatások ellenállóbbá, erősebbé és még inkább Krisztus felé fordulókká tesznek, amiben Szűz Mária példamutatása jó igazodási pontunk lehet.

A szentmise végén az érsek különleges áldásban részesítette az oltár, az üvegablak alkotóit és a kilencven éves Ikrényi Annát, aki édesapja nyomdokai nyomán a község népének szolgálatával töltötte életét.