Illusztráció (Fotó: e-trend.sk)

Egy családi cégnek több előnye is van a kevésbé konkrét, s ismeretlen tulajdonosú háttérrel rendelkező társaságokkal szemben, noha nem feledkezhetünk meg az esetleges hátrányairól sem.

A bejáratott családi vállalkozások legnagyobb hozadéka a korrektség és a minőség személyes garanciája. A fogyasztók a terméket vagy a szolgáltatást olyan konkrét emberekhez kötik, akik régóta űzik az ipart és kényesen őrzik a jó hírnevüket és a megfelelő kínálatukat. Van úgy, hogy egy idő elteltével a családtagok a folyó ügyekbe már nem szólnak bele, kicsit távolabbról figyelik a cégük működését, ám ilyenkor is garantálják a bizniszük megfelelő etikáját.

A családi háttér kiemelése a marketing része       

Míg nyugaton a családi háttér kiemelése a marketing része, paradox módon Szlovákiában némely cégek inkább eltitkolják a családi háttért. Talán attól is tartanak, hogy irigykedni fognak rájuk, az firtatva, hogy milyen módon jött össze a vállalkozásuk. Ezért a jelenségért a gazdasági transzformáció is felelős, melynek keretében az első milliók könnyen összejöttek, azonban később az ebben résztvevő vállalkozók nem szívesen beszéltek a részletekről.

A családi cégek előnyeihez tartozik a gyors döntéshozatal, sokszor elegendő egy „vasárnapi családi ebéd” és megszületik a kulcsfontosságú döntés a vállalkozásban. Az sem elhanyagolható, hogy a nagyobb a tulajdonosok lojalitása a cég iránt, s a cég vezetésének összetartó ereje egyenesen a családi kötelékekből fakad. Az ilyen cégek előnyére válik az is, hogy keveredik az idősebb generáció tapasztalata a fiatalabbak cselevési vágyával.

A stabilitásnak is ára van

A családi cégek egyik legnagyobb rizikója az, amikor sérül a családi kényelem. Tipikusan jellemző példa, hogy rosszabbul reagálnak a gyengébb gazdasági eredményekre, például elmulasztják a bizniszük átstrukturálását.  A családi cégek gyakran hangoztatják, hogy ők alkalmazottat nem bocsátanak el, mert ezek az ő embereik, ebből fakadóan nem olyan pragmatikusak, mint más beruházók.

További hátrány lehet még az is, hogy a cégek vezetésébe a családtagokon kívül nehezen kerülnek be más tehetséges menedzserek. Gyakran tapasztalható az a kényszer, hogy minden áron családtagot alkalmazzanak, még akkor is, ha az kevésbé tehetséges. Természetesen fennáll annak a veszélye is, hogy az esetleges családi konfliktusok begyűrűznek a cégbe is.

Azonban családi cégekben az a kívánatos, hogy stabilak legyenek. Számukra fontosabb a folyamatos és stabil növekedés, mint a magasabb rizikójú gyors nyereségszerzés. Ennek köszönhetően nem következnek be náluk olyan gyakran a rengések, viszont így elmulaszthatnak kiváló lehetőségeket is.

A család a társadalom tartóoszlopa

A generációkon keresztül történő cégfejlesztés nem csak a család vagyonát gyarapítja. A családi vállalkozásokból nagymértékben profitál az adott ország is. Fontos vázát képezik a gazdaságnak, a rendszeres adóbevételeknek, a hosszú távú tervezhetőségnek. A beruházók, s még inkább a pénzügyi alapok által irányított társaságok sokkal fogékonyabbak arra, hogy a jobb lehetőségek után költöztessék a bizniszüket.

Szlovákia a rendszerváltást követő  évtizedek után, helyenként a vadkapitalizmus beütéseivel küszködve, csak most alakítja a családi vállalkozás kultúráját.  Az első ilyen cégeket többnyire olyan emberek hozták létre, akik a karrierjük és a produktív koruk csúcsán voltak.

Sok hazai családi cég a generációváltás próbája előtt áll

Sok hazai családi cég most a generációváltás és a cégutódlás próbája előtt áll. Ez rendkívül bonyolult feladat, mivel még a nagy vállalkozási tradícióval rendelkező országokban is sokkal több a csődbe ment, vagy eladott cég, mint a generációkon keresztül, egy család által irányított sikeres vállalkozás. Általában az alapító generációtól csak a cégek 30 százaléka kerül át a második nemzedékhez, s csak 15 százalék a harmadikhoz. Mindössze 4 százalék az olyan családi cégek aránya, amelyet a negyedik generáció is folytat.

Mit értünk a „családi vállalkozás“ alatt?

A családi vállalkozás, mint vállalkozási mód, szinte magától értetődik. A család egy létező, fennálló egység, az egyes családtagok pedig feltételezhetően eleve elkötelezett munkavállalói a vállalkozásnak. A családi vállalkozás azokat a mikro- és kisvállalkozásokat jelenti, amelyekben családtagok vesznek részt. Jellemző, hogy a vállalkozás tulajdonosai a családtagok, és akár több generáció is dolgozik együtt a vállalkozásban. Döntő motívumok: a tulajdonosi kör a családból kerül ki, a családtagok személyesen is közreműködnek, és adott a vállalkozás átadási motívum.

Közgazdasági szempontból a családi vállalatokat úgy definiálhatjuk, mint olyan vállalatokat, amelyekben egy család, illetve a családi szövetség döntő befolyást gyakorol a vállalkozás fejlődésére. A család meghatározó befolyása lecsapódhat a szervezeti kultúra, a személyzeti politikai kérdések, vagy például a menedzsment döntései terén. Sajátosságaikat, amelyek alapján külön vállalattípusnak tarthatjuk őket, a család és a vállalkozás szoros összekapcsolódása révén nyerik, melynek révén két különböző logikájú szociális rendszer kerül átfedésbe és interakcióba egymással.

(e-Trend.sk/ sikermarketing.hu/ Felvidék.ma)