Alkotás közben (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

Az I. világháború centenáriuma alkalmából megnyílt székesfehérvári székhelyű Krajczáros Alapítvány időszakos festménykiállítása „Emlékezet a hősökre 1914-1918 – Ecsettel a békéért“ címmel a lévai Reviczky Házban július 28-ig tekinthető meg.

A Krajczáros Alapítvány egyik fő célja az első világháborúban elesett honvéd katonák sírjainak ápolásán, azok megmentésén túl a háborúban részt vett nemzetek közötti lelki sebek begyógyítása és egy olyan új nemzedék felnevelése, amelynek tagjai az esetleg felmerülő nézeteltéréseket az egymás kölcsönös megértése és tisztelete szellemében tudják majd megoldani.

Ennek érdekében az alapítvány az I. világháborúban harcolt népek festőművészeit kérte és kéri fel, hogy mint a vándorkiállítás címe is találóan kifejezi, emlékezve a hősökre, de a művészetek eszközével, az ecseten keresztül kölcsönösen érezzék át a háború okozta mai napig tartó sebek fájdalmát, s találják meg a népek és nemzetek az egymáshoz vezető utat, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegyében.

A Krajczáros Alapítvány 2014-től folytatott fáradhatatlan tevékenységének köszönhetően eddig több mint száz I. világháborús témájú festmény készült el, mely 37 lelkes magyar és külföldi művész alkotása.

A festmény elhelyezve a kiállításon (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

A lévai megnyitó végén Németh István, a Krajczáros Alapítvány kuratóriumának elnöke felkérte a lévai tárlatot fogadó Péter József kiállításszervezőt és Müller Pétert, a Léva és vidéke helytörténeti szakosztály vezetőjét, hogy Léva is csatlakozzon egy festménnyel ehhez a szép gyűjteményhez.

Egy rövid közös gondolkodás után az ötlet a lévai temetői I. világháborús nagy kőkeresztre esett, hogy az az első világégésben a messzi földön ártatlanul hősi halt katonákra, és azok otthoni családtagjainak, hozzátartozóinak örök fájdalmára irányítsa a figyelmet. További üzenete a festmények az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban a monarchia hadseregében harcolt és elhunyt honvédek mai napig tartó megítélése. Ugyanis Léván a város vezetése 1918 és1938 között, majd 1945-től a mai napig nem kezdeményezte, sőt nem is támogatta a város közterületén egy I. világháborús emlékmű felállítását.

Szakáts Viktor lévai római katolikus plébános (1914-1926) látva az I. világháborús áldozatokat sirató lévai családok mély fájdalmát, s azt, hogy mennyire hiányzik nekik egy lévai kegyeleti hely, amint csak lehetett, hozzáfogott a fájdalom enyhítésének orvoslásához. 1927-re aztán az ügy anyagi háttere is rendelkezésre állt, s habár Szakáts Viktor már nem élhette meg, az ő fáradhatatlan munkájának eredményeként állították fel a lévai katolikus temetőben a nagy kőkeresztet, hogy legyen olyan hely a lévai hadiözvegyek és azok családjai részére, ahol a messzi földben pihenő családtag iránti kegyeletüket leróhatják.

Németh István a lévai megnyitón, ahol az ötlet megszületett (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

Ami a festmény alkotóját illeti, Péter József a Reviczky Házban nemrég „Kibontakozóban” című első önálló kiállításán bemutatkozó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának magyar nyelv és irodalom, valamint képzőművészet szakán tanuló lévai Komáromi Enikőt javasolta.

Az ifjú alkotó nagy megtiszteltetésnek vette a felkérést és örömmel vállalta a festmény elkészítését. Munkája nyomán egy elbeszélő festmény született, mely részleteket tartalmaz a nagy kőkereszt gyönyörű felirataiból, ezzel is erősítve annak képi üzenetét.
Az ifjú művész személyesen helyezte el alkotását a lévai tárlat azon részében, ahol további három első világháborús katonatemetőről, illetve emlékműről készült festmény tekinthető meg.

Komáromi Enikő munkájával, szabadidejével és művészetével, a Reviczky Társulás pedig a festmény tárgyi részének anyagi fedezetével tisztelgett az I. világháborús hősök előtt.
A Reviczky Társulás nagy örömét fejezi ki, hogy közös lévai összefogással a Krajczáros Alapítvány „Emlékezet a hősökre 1914-1918 – Ecsettel a békéért“ vándorkiállítása Léván egy új alkotással gazdagodott és egy újabb ifjú lévai tehetség fejlődését és megismerését is támogathatta.