Csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy-Olgyay Erzsébet grófnő temetése (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

Augusztus 20-án a krasznahorkai várban, az Andrássyak sírboltjában helyezték örök nyugalomra hozzátartozói jelenlétében csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy─Olgyay Erzsébet grófnő földi maradványait.  A grófnő élete alkonyán döntött úgy, hogy végső nyughelyéül Krasznahorka várát választja.

A vasárnap délelőtti órákban került sor arra a gyászmisére, amelyen csíkszentkirályi és krasznahorkai  AndrássyOlgyay Erzsébet grófnőtől vehettek végső búcsút a résztvevők. A grófnő 93 éves korában hunyt el Spirngfieldben (Oregon, USA). Történelmi jelentőségű arisztokrata család sarjaként látta meg a napvilágot, és egy olyan világban nőtt fel, amelyet ma már csak könyvekből és történelmi filmekből ismerünk. „Ahogy Elizabeth mondogatta, boldog ember volt, és ifjúkora szép emlékei egész életén át elkísérték” – hangzott el a gyászmisén. Ma a Szlovák Nemzeti Múzeum vezetőinek köszönhetően visszatért boldog gyermekkora egyik helyszínére.

A gyászmisét magyar nyelven Balázs Patrik plébános mutatta be. A családhoz angol nyelven szóltak, majd a búcsúbeszédet szlovák nyelven Barczi Gyula, a Betléri Múzeum igazgatója tartotta meg: „Ma alázattal és büszkeséggel, ugyanakkor szomorúan üdvözöljük Elizabeth Olgyayt, csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy grófnőt családja ősi fészkében. Amikor 2010-ben utoljára látogatta meg fiatalkora helyszíneit és Krasznahorka várát, minden bizonnyal nem sejtette, milyen nagy hatással lesz ránk kívánsága, miszerint a családi kriptában, az Andrássyak patrónusa, a krasznahorkai Madonna oltalma alatt szeretné örök álmát aludni. Az a tudat, hogy rajtunk, múzeumi dolgozókon kívül is vannak emberek, akiknek számára fontos ez a vár, vagy a homonnai kastély, kötelez bennünket. Az olyan személyiségeknek köszönhetően, mint Elizabeth asszony volt, múzeumaink és műemlékeink más értelmet nyernek – megszűnnek a történelem kulisszái vagy kiállítási termek lenni, és a hozzájuk fűződő érzelmeknek köszönhetően életre kelnek.

(Részlet a szertartásból)

A nemesi előnevek, amelyeknek használatát 1918-ban, a Csehszlovák Köztársaság megalakulását követően betiltották, ma szimbolikus jelentéssel bírnak. Viselőik szoros kapcsolatban álltak azokkal a helyekkel, amelyeket az előneveik jelölnek: itt nevelték utódaikat, és itt temették el őseiket. Az Andrássy család nemesi előneve csíkszentkirályi és krasznahorkai. A család azzal a Krasznahorkával áll szoros kötelékben, amely öt évvel ezelőtt sajnálatos módon tűzvész áldozata lett, és amelynek falai ma befogadják az Elizabeth OlgyayAndrássy földi maradványait tartalmazó urnát. Elizabeth lelke olyan lesz számunkra és a vár számára, mint egy angyal, amely őrizni fogja ősei székhelyét. Tisztelt grófnő, Isten hozta itthon!” – búcsúztatta az igazgató.

A misét követően gyászmenet kísérte az elhunyt hamvait tartalmazó urnát a római katolikus Mindenszentek-plébániatemplomból a Krasznahorka várához vezető útig. A gyászmenet alatt a krasznahorkai vár mindhárom harangja szólt, köztük a kis grófi harang is, amely utoljára 1991-ben Andrássy Ilonát búcsúztatta. Az urna elhelyezésére a sírboltban a nyilvánosság kizárásával, szűk családi körben került sor.

Beke Beáta felvételei: