Egy igazi különlegességgel gazdagodhat szűkebb térségünk, Csallóköz, ha valóban nemzeti műemlékké nyilvánítják a gútai villanymalmot.

A napokban elsőként adtunk hírt arról, hogy az évtizedek óta nem működő gútai Templom téri villanymalom története egy áruházlánc terjeszkedése kapcsán vett érdekes fordulatot. A főút mellett álló, magántulajdonban lévő épület a  Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal szerint Szlovákiában szinte egyedülálló módon az eredeti berendezéseket is tartalmazza.

Téved, aki azt gondolja, hogy sok ilyen műemlék van a környéken

Naďa Kirinovičovától, a pozsonyi műemlékvédelmi hivatal munkatársától megtudtuk, hogy tizenegy, a gútaihoz hasonló villanymalom áll műemlékvédelem alatt Szlovákiában, ezek főleg Kelet-Szlovákiában az alábbi településeken találhatók: Jenkén, Pazdicson, Varannóban, ahol két malom is található, majd Telekházán, Szepesváralján és Kurimán. Nyugatabbra ilyen jellegű műemlék Detrekőszentpéteren, Pöstyénben, Diószegen és Pozsonyban van.

A kérdéseinkre adott válaszokból az is kitűnik, hogy nem csak az épületet, de annak összes műszaki berendezését is érinti az augusztus 10-én megkezdett műemlékké nyilvánítás folyamata. Ezek a berendezések eredeti állapotukban maradtak meg és a szakma neves képviselői által készített gépekről van szó.

Egyike a térség utolsó műszaki és ipari berendezéseit teljesen épségben őrző malmainak

A szerkesztőségünkbe eljuttatott, a nyitrai kerületi hivatal szakemberei által készített dokumentáció, mely a helyszíni szemle alapján gazdag képanyaggal készült, szintén azt támasztja alá, hogy a malom zavartalanul őrzi régi emlékeit. A településen a Kis-Duna közelsége miatt számos vízimalom működött. Majd 1904 és 1905 között megépült a gőzmalom, amely ugyan jelenleg is áll, ám műszaki berendezés már nincs benne. Miután 1928-ban bevezették a településre az áramot, hamarosan meg is épült a villanymalom, műszaki berendezését pedig a korszak legjelentősebb malomgépészettel foglalkozó cseh cégeitől vásárolták.

A gútai villanymalom a 20. század kilencvenes éveiben fejezte be működését, azóta érintetlen. A háromszintes épület az ipari építészet kiváló példája; mind külsejében, mind műszaki berendezésében (minden szint berendezett) az eredeti állapotokat tükrözi, éppen ezért egyedülálló. A műemlékvédelmi szakemberek véleménye szerint a gútai villanymalom fontos része Szlovákia ipari-műszaki fejlődéstörténetének. „Egyike a térség utolsó műszaki és ipari berendezéseit teljesen épségben őrző malmainak” – áll a tanulmányban. A szakemberek az épületet, illetve annak teljes berendezését alkalmasnak tartják arra, hogy nemzeti műemlékké nyilvánítsák.

A döntés ellen fellebbezni is lehet

A pozsonyi hivatal munkatársától azt is megtudtuk, a műemlékké nyilvánítás folyamata esetenként eltérő, a közigazgatási eljárás végső határozatát azonban harminc, bonyolultabb esetekben hatvan napon belül kiállítják. Azt is megtudtuk, a műemlékvédők döntése ellen lehet fellebbezni, ám ebben az esetben a kulturális minisztériumhoz kell fordulni jogorvoslatért.

Megkérdeztük azt is, hogy a műemlékvédelem zárolhatja-e az ingatlant. „A végleges döntést, azaz a nemzeti műemlékké nyilvánítást követően a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal köteles 30 napon belül értesíteni erről az illetékes kerületi hivatal kataszteri osztályát, amely a tulajdonlevélben feltünteti a védett ingatlanok kódját (201 – műemléki ingatlan), de erre az eljárásra nincs befolyása a műemlékvédelmi hivatalnak.

Műemlékként is eladható az épület

A Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa felhívta azonban a figyelmet arra, hogy sem az országos, sem a kerületi műemlékvédelem nem avatkozhat bele a tulajdonos eladási szándékába, tehát csupán azon a jogcímen, hogy az ingatlan műemlék, még nem lehet megakadályozni az eladását. A műemlékvédelmi törvény értelmében a műemlék tulajdonosa a tulajdonában levő műemléket értékesítheti is, ám az államnak elővételi joga van, amelyet ebben az esetben a kulturális minisztérium képvisel. Ha a minisztérium az állam képviseletében nem él a lehetőséggel, akkor viszont másnak is fel lehet kínálni az ingatlant.

Az épület tulajdonosának azonban vannak kötelezettségei is. Köteles óvni az ingatlant már a műemlékké nyilvánítás előtt, vagyis az eljárás alatt is, hiszen az eljárás kezdeményezésétől a műemlékvédelmi alaphoz tartozik a gútai villanymalom is.