A kápolna őrtoronyként magasodik Esterházy szülőföldje feltett (Fotó: archív/Felvidék.ma)

A hétvégén ünnepélyes keretek között avatják fel az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolnát, a felvidéki Esterházy János-zarándokhelyet. A kápolna belső díszítési munkálatait, azok művészi kivitelezését a balassagyarmati Lencsés Zsolt festőművész irányította. A freskófestő a Felvidék.ma megkeresésére többek között a munkálatok menetéről, a zarándokhely fontosságáról és Esterházy összetartó erejéről beszélt.

Miként került kapcsolatba Alsóbodokkal?

A Polgárok Balassagyarmatért Alapítvány nevében kerestük meg a zoboraljaikat, elsősorban Paulisz Boldizsárt. Itt ismerkedtünk meg Esterházy János emlékét őrző nagy tervével. Rádöbbentünk arra, hogy a megvalósításhoz szükség van a magyarországi magyarok segítségére. Felajánlottuk olyan mesteremberek toborzását, akiknek segítségével elkészülhet a nagy mű. Rendkívüli összefogással a pécsi és kaposvári szakiskola tanulói és mesterei, valamint további mesteremberek érkeztek Alsóbodokra.

Miben segítették a kegyeleti hely kialakítását?

A csapatunkkal négy alkalommal dolgoztunk az épületen. A kápolna festési és dekorációs munkálatait végeztük el. Emellett segítettük a múzeum kifestését, a színpad rendbetételét, a stációk letisztítását. A munkálatokkal szeptember 10-én végeztünk.

Pontosan milyen munkálatokat végeztek el?

Olaszországi antik tradíciókon alapuló vakolati rendszerrel dolgoztunk. A technológia az antik mész és márványpor keveréken alapul. A kegyeleti hely külső és belső felületeire is felvittük a vakolatot. Itt kezdődött a szakmai munkánk Alsóbodokon. A mész felhasználásával a templombelső felületén speciális szűrési és színezési eljáráson keresztül festettünk a vakolatra. Erre a festett felületre kerültek rá a művészi dekorációk, márványfelületek. Az alsó kőtemplomban, amelyben Esterházy urnáját helyezik el, az oltárképeket visszafogott módon fatáblákra fogalmaztuk meg. A kőtemplom tisztes egyszerűségét próbáltuk megformázni az oltárképen.

Lencsés Zsolt Apátújfaluban (Fotó: archív, Felvidék.ma)

Balassagyarmatiként gyakorta fordul meg a Felvidéken. Több helyen láthatóak alkotásai is.

Balassagyarmatiként felvidéki palócnak vallom magam. Anyaországi magyarként igyekszem a magam tisztességével helytállni a Felvidéken is. Római tartózkodásom alatt kaptam az első felvidéki megbízásomat. Dolgoztam az Árva vidékén, a besenyői fürdő kápolnájának felújításán, valamint az ipolykeszi templom belső munkálatain. A tanítványaim szintén több felvidéki templomban alkalmazták az antik technikai eljárást. Számomra a felvidéki felkérés nagyobb szentség, mint bármi más az életben. A határmezsgyén élő anyaországiként kötelességünk a tőlünk telhető módon segíteni felvidéki testvéreinket.

Mit jelent az ön számára Esterházy János, valamint az alsóbodoki zarándokhely?

Az Isten kegyelméből elérkezett az az idő, amikor a magyar nemzet összefog.  Az Esterházy János iránti tisztelet vezérelte ezt a nemzeti összefogást.  Úgy érzem, ez a minimum, amit anyaországi magyarként e szent ügyért meg kell tenni. Művészemberként örülök, hogy mindennek részese lehettem. Isten kegyeltjeként történelmi pillanatnak lehettem részese. Alázattal és tisztelettel végeztük el a feladatainkat.

A zarándokhely ünnepélyes átadására méltó megemlékezés részeként kerül sor. Az anyaországiaknak és a felvidéki magyaroknak a történelmi pillanatot megragadva helyre kell tenniük az Esterházy Jánossal szemben elkövetett bűnöket.