Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepli idén a lévai Reviczky Társulás, így a jeles évforduló alkalmából a társulás helytörténeti szakosztályának vezetője, Müller Péter tartott előadást „A 20 éves jubileumát ünneplő Reviczky Társulás története” címmel.

A helytörténeti szakosztály 99. előadására a polgári társulás jelenkori és tiszteletbeli tagjai is ellátogattak. Előadásának kezdetén Müller Péter röviden ismertette a névadó, Reviczky Gyula költő életútját, majd a Léván 1913 és 1919 között működő Reviczky Társaság tevékenységét. A világháború idején tevékenykedő szervezet aktívan részt vett Léva kulturális életében és erősítette a magyar kultúrát. 1919 után a lévai Reviczky Társaságot éltető sok személyiség távozott, vagy kényszerült távozni Léváról, így a társaság már nem újította fel tevékenységét.

Az 1989-es rendszerváltást követően, 1993-ban a Rákóczi Szövetség a Felvidéken létrehozott alapítványok által kívánta támogatni az itt élő magyarságot. Huszonöt felvidéki városban hozott létre célalapot, ennek eredményeképpen a Léva és Vidéke Alapítvány sikeresen működött, ám a Mečiar-korszak törvénymódosítása következtében megszűnés fenyegette. 1997. augusztus 3-án ezért Újváry László kezdeményezésére a Reviczky Társaság szellemi utódjaként megalakult a Reviczky Polgári Társulás, amely saját székház híján  négy évig a Csemadok lévai épületében, illetve a városi művelődési otthonban szervezte rendezvényeit.

Az akkori vezetőségnek Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Halzl József hathatós közbenjárására a Rákóczi Szövetség és az Illyés Közalapítvány segítségével 2000 szeptemberében sikerült megvásárolnia a Honvéd utca 28. szám alatti ingatlant, amely 1929 és 1945 között a Lévai Iparos Olvasókör székháza volt, majd a rendszerváltást követően magántulajdonú nyelviskola működött benne. A lévai Reviczky Magyar Ház ünnepélyes átadására 2001. április 22-én került sor. Az ingatlan azóta folyamatos fejlesztésen ment át, ám sajnálatos módon sok nacionalista indíttatású támadás is érte. A lévai Reviczky Ház immáron tizenhét éve nyújt otthont a lévai magyar szervezeteknek. A Reviczky Ház a Reviczky Társulás jóvoltából jelenleg a Lévai Magyar Asszonyok Ligájának, a Lévai Szent László Körnek és a 46. számú Kittenberger Kálmán cserkészcsapatnak is közös otthona.

A Reviczky Társulás történetéről Müller Péter tartott előadást

A Reviczky Társulás helytörténeti, irodalmi és zenei előadásokat, kiállításokat, író-olvasó találkozókat, színházi előadásokat, filmvetítéseket, magyar nyelvtanfolyamot és számtalan egyéb rendezvényt szervez az épületben. Fennállásának két évtizede alatt nagy értékkel bírnak a tömegeket megmozgató rendezvények, mint a zenés ifjúsági találkozók, szilveszteri bálok, a 2012-től rendszeresen megrendezésre kerülő Vince-pince borfesztiválok és szüreti batyubálok.

A Reviczky Társulás alapszabályzatban lefektetett céljai között kiemelt helyen szerepel a helyi magyar kultúra ápolása és őrzése. Ennek jegyében többek között 2001-ben utcát neveztek el a város híres szülöttéről, Kittenberger Kálmánról, majd 2010-ben az emléktáblája is leleplezésre került. Megmentették  az enyészettől Cziczka Angela zeneszerzőnek (2001), Richter Ferencnek, az első dalárda karnagyának (2014), valamint Kittenberger Kálmán édesanyjának a sírját (2008). Kétévente megrendezik a város híres szülöttéről elnevezett Kadosa Pál zongoraversenyt.

Nagy hagyománya van az „Anyám fekete rózsa” nemzetközi vers- és prózamondó találkozónak (1995-2011). A helytörténeti kiadványok sorozatában feldolgozták Cziczka Angela életútját, a lévai céhek, a lévai köztemető, az irgalmas nővérek intézetének történetét, kalendáriumokat adtak ki és 2004-től évi három alkalommal megjelentetik a Lévai Magyar Tájékoztatót. Régi lévai fényképeket tartalmazó internetes fényképalbumot hoztak létre, majd 2012-ben közadakozásból kezdeményezték az Esterházy-emléktábla leleplezését. S végül, de nem utolsósorban említést érdemel még az egyetlen lévai magyar könyvesbolt üzemeltetése, az óvodások és iskolások beiratkozási programjának a támogatása, továbbá az ifjú magyar tehetségek felkarolása és támogatása, valamint 2014-től a magyar nyelvoktatás megszervezése a város szlovák ajkú lakosai számára.

A társulás keretén belül 2012-től helytörténeti, 2015-től irodalmi, valamint zenei és 2017-től ifjúsági és sportszakosztály működik. 2013-ban a Reviczky Társulás kezdeményezésére alakult újjá a Lévai Magyar Dalárda, amely rendszeresen a Reviczky Házban tartja próbáit. Ezenkívül a Reviczky Társulás irodája látja el a Szövetség a Közös Célokért feladatait a társulás székházában.

A Reviczky Társulás tevékenységét Magyarország Esterházy-emlékéremmel (2015), a 860. évfordulóját ünneplő Léva pedig elismerő oklevéllel (2016) díjazta. A társulás elnöke 1997-től 2006-ig Újváry László, míg 2006 és 2012 között Névery Zoltán volt. 2012-től a mai napig Wirth Jenő a Reviczky Társulás elnöke, és a jelenlegi kilenctagú elnökség 2015-től tölti be mandátumát.

Müller Péter tartalmas, gazdag képanyaggal illusztrált előadása a társulás tevékenységének számtalan egyéb területét is magába foglalta, a jelenlévő közönség így nosztalgikus hangulatban emlékezhetett az általa is formált polgári társulás elmúlt 20 évére.