Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Hadigondozotti ellátás kérelmezése a Felvidéken

PrintFriendly and PDF

2017. 02. 06. - 2017. 12. 31.

A magyar állam a külhonba szakadt hadiözvegyekről és árvákról való gondoskodását is kötelességének érzi, s 2017. január 1-jével a jogosultak köre kiegészült azon nem magyar állampolgárokkal, akik rendelkeznek Magyar Igazolvánnyal.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása kibővítve az eddigi jogosultak körét, s támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált, feltéve, hogy jelenleg magyar állampolgársággal is rendelkezik.

Azon felvidékiek, akik igazolni tudják, hogy szülőjük 1938. november 2. és 1945. május 9. között a Magyar Királyi Honvédség és Csendőrség kötelékében szolgált és szolgálattétel közben esett el; hogy szülőjük a háború következményeként hadirokkanttá vált; vagy unokája, gyermeke, testvére vagy féltestvére szolgálat közben halt meg, hadigondozási ellátás iránti kérelmet nyújthatnak be. A  Formanyomtatvány hadigondozott külföldön élő magyar állampolgárok részére ITT is elérhető.

A külföldiek, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, a Budapest Főváros Kormányhivatalához nyújthatják be a kérelmeket.

Amennyiben a hadigondozási ellátást igénylő még nem rendelkezik Magyar Igazolvánnyal, mindenekelőtt a Magyar Igazolvány (MIG) iránti kérelmét szükséges személyesen elintéznie a magyarországi külképviseleteken vagy a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) területi irodáiban.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

Részletes tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól ITT.

Részletek

Kezdés:
2017. 02. 06.
Vége:
2017. 12. 31.
Esemény Category:
MEGOSZTÁS