Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

XXVIII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny 2017/2018. tanév

PrintFriendly and PDF

2017. 09. 02. - 2018. 02. 07.

A verseny kiírója, rendezője Magyar Természettudományi Társulat. Társrendezője Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás; Nemzetstratégiai Kutatóintézet.  A fővárosi forduló fővédnöke Tarlós István úr, Budapest főpolgármestere.

Szakmai együttműködők: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola (Kisújszállás); Oktatási Hivatal; Pedagógiai Oktatási Központok; Polgármesteri Hivatal, Kisújszállás; TermészetBÚVÁR Alapítvány; TIT Szövetség tagegyesületei.

Határon túli szakmai partnerek: Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szabadka); Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Komárom); Kárpátaljai Magyar Pedagógus-szövetség (Beregszász); II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász); Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara (Kolozsvár); Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom); Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Újvidék)

Támogatóink: Alapítvány a Közjóért; Budapest Főváros Önkormányzata; Emberi Erőforrások Minisztériuma; Herman Ottó Intézet; MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.; Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet; Richter Gedeon Nyrt.

A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos további információk: A Magyar Természettudományi Társulat . www.mtte.hu és a TermészetBúvár c. magazin www.tbuvar.hu honlapján olvashatók.

A versenyen a 7. és 8. évfolyam tanulói (13 és 14 éves korosztály) vehetnek részt. A verseny ismeretanyaga és fordulói:

Házi/iskolai forduló:

2018. február 7. (szerda) 14:00 óra A Verseny első fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolákban a szaktanárok szervezik meg. Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a Verseny lebonyolítása, az értékelés és az eredménylista megküldése a megyei versenyfelelősnek. A központi feladatlapokat és javítókulcsokat a Verseny előtt két nappal a megyei/fővárosi versenyfelelős küldi meg e-mail-ben az iskola igazgatójának. Minden megyében a megyei/fővárosi versenyfelelős határozza meg a megyei/fővárosi döntőbe jutás feltételeit. (A megyei/budapesti versenyfelelősök 4 nappal a verseny előtt e-mailben kapják meg az MTT Titkárságától a feladatlapokat és a javítókulcsokat). A Verseny megyei/fővárosi fordulóiról tájékozódás céljából a megyei TIT Szervezetek, vagy az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központok versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot (a megyei felelősök elérhetősége az MTT honlapján található http://www.mtte.hu/hu ).

A házi/ iskolai fordulóban részt vett tanulók nevét és elért pontszámait kell a szaktanárnak/iskolai versenyfelelősnek a megyei TIT Szervezetek, vagy az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központok versenyfelelőseinek megküldeni oly módon, hogy a megyékből az iskolai fordulók után, maximum 80 fő juthat be a megyei fordulóba, Budapestről pedig kerületenként 3 fő. A házi/ iskolai forduló felkészülési anyaga: Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek. Ökológiai alapismeretek. A TermészetBúvár magazin 2017. év 3.-4.-5.-6. számának kijelölt cikkei, kiemelten a képekhez kapcsolódó tartalom. Beküldési határidő: 2018. február 12. (hétfő) Tájékozódás céljából a megyei TIT Szervezetek, vagy az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központok versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot (a megyei felelősök elérhetősége az MTT honlapján (www.mtte.hu) található. 3 Budapesten a 23 kerület házi fordulóit a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumból (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Gálné Domoszlai Erika biológia vezető tanár koordinálja. Elérhetősége: Tel: +36 1 210 1030/220 mellék. E-mail: galderika@fazekas.hu A megyei/fővárosi fordulóra bejutott tanulók adatait a fővárosi és megyei szervezők e-mailben a hermanoverseny@gmail.com címre juttatják el a verseny kapcsolattartójának. Beküldési határidő: 2018. február 16. (péntek)

Megyei/fővárosi forduló:

2018. április 14. (szombat) 10:00 óra A megyei/fővárosi forduló részvételi díját Magyarországon a megyei szervező határozza meg. A megyékben a fordulót a megyei TIT Szervezetek, vagy az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központok (POK) versenyfelelősei szervezik. A fővárosban a szakmai irányítási feladatokat a POK mellett, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium látja el. A versenyzők – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a verseny szervezői által összeállított központi feladatlapot töltik ki. A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság értékeli és javítja. A megyékben a legmagasabb pontszámot elért egy tanuló, a fővárosból a legmagasabb pontszámot elért hat tanuló jut be a Kárpát-medencei döntőbe. Ha a megyei döntő során holtverseny alakul ki, akkor a megyei versenybizottság a megadott ismeretanyagból feltett kérdésekre adott válaszok alapján dönti el a továbbjutást. Ha a versenyző a megyei és a Kárpát-medencei fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra), akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár. Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági résztvevők a helyi szervezők által lebonyolított forduló(k) legjobbjaiból kerülnek a Kárpát-medencei döntőbe. Őket a határon túli versenyszervezők jelölik ki.

A megyei forduló eredményeit és a Kárpát-medencei döntőbe bejutott versenyzők adatait a verseny kapcsolattartójának kell eljuttatni e-mail-ben: hermanoverseny@gmail.com Beküldési határidő: 2018. április 20. (péntek) A megyei döntő ismeretanyaga: Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek. Ökológiai alapismeretek. TermészetBÚVÁR folyóirat 2017. év 3., 4., 5., 6. és a 2018.év 1. számában megjelenő cikkek közül a megyei/fővárosi forduló ismeretanyagának gerincét a POSZTER kép és cikk, VIRÁGKALENDÁRIUM kép és cikk valamint az ÚTRAVALÓ cikke adja, míg ajánlott irodalomként a kérdések részét képezi a HAZAI TÁJAKON című cikk ismeretanyaga is. (A honlapra ebben az évben nem kerülnek fel a cikkek!) Herman Ottó élete és munkássága. Elérhető: www.tbuvar.hu Hazánk 10 nemzeti parkjainak alapvető ismerete a TermészetBúvár által megjelentetett LEPORELLÓK segítségével. A leporelló sorozat megrendelhető a kiadónál: www.tbuvar.hu

Kárpát-medencei döntő:

2018. június 1-2-3. (péntek-szombat-vasárnap) Helyszíne: Kisújszállás, Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 4 5310 Kisújszállás, Széchenyi út 4. Az országos döntő három fordulóból áll: · kiselőadás (szóbeli) · elmélet (írásbeli) · terepgyakorlat A döntőt a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kívánjuk megrendezni. Kiselőadás: a versenyző által képviselt megye egy védett vagy nem védett területének bemutatása, kivéve a komplett nemzeti park bemutatását. (Az 5 perces kiselőadás témája lehet a természetben végzett saját megfigyelés vagy szakköri munka keretében végzett környezet- természetvédelmi tevékenység, terepi vizsgálódás, amiben a tanuló aktív szereplőként részt vett. Projektor használata biztosított.) A kiselőadás során, úgymint a teljes döntő ideje alatt a diákok sorszám alapján versenyeznek. A kiselőadások során kérjük a versenyzők anonim módon szerepeljenek, tehát az előadásban, illetve a szemléltető anyagban ne szerepeljen a versenyző neve, iskolája, felkészítő tanárának neve. A választott terület bemutatásának szemléltetése prezentációval (fényképpel, rajzzal, diagrammal, videóval stb.) történhet, az esetlegesen használt videó anyag hossza összesen nem lehet több 1 percnél!

A kiselőadások értékelésénél – több más dolog mellett- a zsűri kiemelten figyeli: · a kiselőadás témája megfelel-e a kiírásnak? · a választott téma a korosztálynak megfelelő-e? · a téma érdekessége/aktualitása; · a választott terület térképen való megjelölése; · saját/ más által készített szemléltetőeszköz pl. fénykép forrásának jelölése, illetve aránya; · az előadó személyisége, előadókészsége; · az időkorlát betartása (a versenyzőnek hagyjuk végigmondani a kiselőadását, de mérjük az időt és a túl rövid, illetve az öt percet jelentősen meghaladó munkákat pontlevonással sújtjuk).

Az elméleti forduló ismeretanyaga a megyeihez képest kibővül a TermészetBÚVÁR 2018. év 2. számában megjelenő cikkekkel, valamint a szertárismerettel. A szertárismerethez elkészült a rendező iskola országos hírű szertárgyűjteményét bemutató szakmai összeállítás, s így lehetővé vált a verseny feladatkörébe tartozó gyűjtemény előzetes és alaposabb tanulmányozása is. A versenyzők bővebb információhoz juthatnak a http://moricz.arrabonus.hu/jermy/ link segítségével.

A döntőben elhangzó szertárbemutatás képezi a kérdések ismeretanyagát! A terepgyakorlathoz szükséges SIMON – SEREGÉLYES: NÖVÉNYISMERET című könyve, melyet minden országos döntőbe jutott versenyző hozzon magával! A határon túli versenyzők számára a könyvet úgy tudjuk elérhetővé tenni, hogy a Magyar Természettudományi Társulat – sikeres beszerzés esetén – 2-2 példányt adományoz a határon túli szakmai partnereknek, ahonnan a döntőbe jutott versenyzők kikölcsönözhetik.

Az MTT a döntőbe jutott versenyzőknek és a felkészítő tanároknak emléklapot ad. Évfolyamonként a Verseny első hat helyezettje és felkészítő tanára oklevélben részesül, míg a Kárpát-medencei első helyezett tanuló a Társulat Herman Ottó érmét is megkapja. 5 A döntő első 3-3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2018 nyarán részt vehetnek az MTT tervezett egy hetes II. Kárpát-medencei Tehetségtáborában. A három napos Kárpát-medencei döntő technikai bonyolításához (szállás, étkezés és helyi utazások) történő hozzájárulás mértékéről a későbbiekben adunk tájékoztatást. A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos további információk: A Magyar Természettudományi Társulat . www.mtte.hu és a TermészetBúvár c. magazin www.tbuvar.hu honlapján olvashatók.

Részletek

Kezdés:
szeptember 2.
Vége:
2018. 02. 07.
Esemény Category:
MEGOSZTÁS