Események betöltése
Események keresése

Esemény nézetének navigációja

Következő Események › Pályázat

Események List Navigation

2017. március

Az év verse 2017

március 29. - szeptember 30.

A Gyermekjóléti Alapítvány, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és az I. (Nagy) Lajos Nemzetközi Szabadegyetem, meghirdeti „AZ ÉV VERSE 2017.“ irodalmi pályázatot. A díjra pályázhat bármely magyar állampolgárságú, vagy határon túl élő magyar író, költő, műfordító. Jelentkezési alsó életkori határ: 18. év. A pályázóknak el kell juttatni e-mailben (mecslaszlotarsasag@gmail.com) a következőket: -kitöltött, aláírt Jelentkezési Lap -minimum 2 (maximum 5) verset Beérkezési határidő:szeptember 30. A teljes felhívás és a jelentkezési lap ITT érhető el.

Tudj meg többet »
2017. április

Képzőművészeti kiállítás a szülőföldjükről elüldözöttek emlékére

április 12. - október 25.

A Szövetség a Közös Célokért és a Pozsonyi Magyar Galéria védnöksége alatt 2017. novemberében a felvidéki kitelepítések 70. évfordulójának alkalmából szabadbeadásos képzőművészeti kiállítást rendezünk a Pozsony Magyar Intézet és somorjai Tallós Prohászka István kiállítótermeiben. Téma A második világháborút követően, 1946. február 27-én aláírt lakosságcsere-egyezmény arra hatalmazta fel a Csehszlovák államot, hogy annyi szlovákiai magyart telepítsen Magyarországra, amennyi magyarországi szlovák önként jelentkezik a Csehszlovákiába való áttelepülésre. Ezzel szinte egy időben munkaerő-toborzás címen a katonaság kb. 44 000 magyart deportált a felvidéki államrészből Csehországba. A magyar nemzetiségűeket munkaszolgálatra kötelezték.…

Tudj meg többet »

Kultúra Lovagja cím 2017

április 21. - október 15.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyar államalapítás millenniuma alkalmából 1998-ban Kultúra Lovagja címet alapított a kulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása, népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére. A javaslatok beadási határideje: 2017. október 15. Pályázók köre: társadalmi szervezetek és önkormányzatok, akik – a jelölt tudta nélkül – tagjuk, munkatársuk, vezetőjük huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen formájával kívánják megköszönni. Egy szervezet egy jelöltet állíthat. Jelen pályázatban…

Tudj meg többet »
2017. május

VI. Nemzetközi Benedek Elek Meseíró pályázat

május 11. - szeptember 1.

Gyermekjóléti Alapítvány, Országos Mécs László Irodalmi Társaság, Pálffy Dénes Népfőiskola Akadémia meghirdeti a VI. Nemzetközi Benedek Elek Meseíró pályázatát. A pályázat célja: Tisztelgés Benedek Elek munkássága előtt; tehetségazonosítás, tehetséggondozás, gazdagítani a magyar nyelven írt gyermekirodalmat. Beküldési határidő: szeptember 1. A pályázók köre: Magyar nyelven írók, magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt. Alsó életkori határ: 10 év. A mesék formai követelménye: A mesék (verses mesék, mondókák) témája szabadon választott lehet. Igényes, a gyermekek lelkét simogató pályaműveket várnak. Pályázónként maximum 3 pályaművet…

Tudj meg többet »

Műemlékem.hu fotópályázata

május 16. - december 31.

A műemlékem.hu fotópályázatának célja, hogy megörökítse és bemutassa az épített örökséget (elsősorban a Kárpát-medence magyarságához kapcsolódó történelmi építészetének alkotásait), mindezt a modern, művészi fotográfia eszköztárának alkalmazására törekedve. Pályázni csupán saját készítésű képpel lehet! A pályázat havi tematika szerint folyik (a részletes bontást lásd lejjebb), ahhoz csatlakozni külön nem kell, a regisztráció/bejelentkezés utáni képfeltöltéssel már megteszi a pályázó. Nem kötelező valamennyi hónapban fényképeket feltölteni, a feltöltött képek pedig a pályázó szellemi termékeiként a tulajdonában maradnak, a szervezők csupán a pályázattal kapcsolatos…

Tudj meg többet »

„Egyszóval… a költészet” – irodalmi és kritikapályázat

május 16. - szeptember 30.

Az Arany János-emlékév keretében a 200 éve született költő, irodalomszervező és kritikus lírai és kritikusi örökségére megemlékezve a Petőfi Irodalmi Múzeum nyílt pályázati felhívást tesz közzé Arany János életműve által inspirált szépirodalmi és kritikai művek megalkotására. A 2017. április 30. és 2017. szeptember 30. között írt alkotásokkal az alábbi kategóriákban várják a nevezéseket. 1. Lírai és kisepikai művek A kategóriában olyan Arany János sokműfajú szépírói életművéhez kapcsolódó lírai és kisepikai alkotások benyújtását várjuk, amelyek reflektálnak Arany írói témáira. Pályázni maximum…

Tudj meg többet »

Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekverseny

május 16. - augusztus 25.

A Szlovákiai Civil Becsületrend idén is megszervezi a Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekversenyt. Jelentkezési határidő augusztus 25.  Az alábbi műfajokban várják a jelentkezőket: opera operett musical A jelentkezési lap letölthető ITT További részletek az alábbi honlapon ITT. A válogató szeptember 28-án, csütörtökön 11.00 órai kezdettel valósul meg az érsekújvári kultúrházban. Elődöntő másnap, május 29-én, a döntő pedig május 30-án 16.00 órai kezdettel.

Tudj meg többet »

Mesemondók kerestetnek

május 17. - december 31.

A kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulás tisztelettel értesít minden érdeklődőt, hogy mesemondókat keres óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló interaktív meseelőadásokhoz. A jelentkezés feltételei: Pedagógiai érzék, szép tiszta beszéd, előadói és improvizációs készség, kreativitás, előny a néptáncos, vagy egyéb táncos múlt. Hogyan is néz ki mindez a gyakorlatban? A mesemondó rugalmas időbeosztásban végzi a feladatát, ami annyit jelent, hogy mindig közösen meghatározzák, mikor mennyit tud vállalni. Azt, hogy hol végzi a feladatát, is hasonlóan rugalmasan kezeljük, közösen meghatározzák az adott…

Tudj meg többet »
2017. június

Novellaíró pályázat

június 8. - szeptember 10.

A székly­ud­ver­he­lyi Tamási Áron Gimnázium és a far­kas­la­ki Tamási Áron Művelődési Egyesület no­vel­laíró pályáza­tot hir­det Tamási Áron születésének 120. évfor­dulója al­kalmából a Kárpát-me­dencében ma­gya­rul ta­nuló középis­kolás diákok számára. Beküldési határidő szeptember 10. A no­vel­laíró pályázat témája: Ábel a 21. század­ban. A pályamű meg­sza­bott ter­je­del­me: 3-5 ol­dal.  Beküldési határidő: 2017. szep­tem­ber 10. (vasárnap) 12 óra. A pálya­munkákat a követ­kező ímélcímre várják: hadnagyjoli@freemail.hu A pályaműve­ket kortárs erdélyi írók, lap­szer­kesztők, ma­gyar­tanárok bírálják el. Eredmény­hir­detésre és díjazásra az író születésnapján, 2017. sze­petm­ber 20-án kerül sor a Tamási…

Tudj meg többet »

Pályázati felhívás a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására

június 16. - július 23.

Megjelent a Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása a nemzeti értékek gyűjtésének és népszerűsítésének támogatására a külhoniak számára is. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2017. június 23-tól 2017. július 23-án 23 óra 59 percig lehet elektronikusan kitölteni, illetve véglegesíteni. A pályázók köre: A Felvidékiek, mint külhoniak a HUNG-2017-es pályázati kiírás I. és II. célterületére nyújthatnak be pályázatot. A külhoni pályázó civil szervezetek a pályázati programot az I. célterület esetében értéktár bizottsággal együtt valósíthatják meg, amelyhez a szükséges szándéknyilatkozat a kiírás 2.…

Tudj meg többet »
+ Export: Események listája