Szimpózium az 1868-as nemzetiségi törvényről Bécsben

Az érintett nemzetek történetírásában ugyan folyamatosan jelen van a törvény értékelése, de a történetírók szűk szakmai köréből már nem tudott a szélesebb nyilvánosság felé kitörni.

Horthy Miklós kormányzó születésnapja

Százötven esztendővel ezelőtt, 1868. június 18-án született a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kenderesen nagybányai Horthy Miklós, I. Ferenc József egykori szárnysegéde, az osztrák-magyar hadiflotta utolsó parancsnoka,...

Köztünk élő hétköznapi hősök

A „csetneki csipkés lány” hétköznapi hőssé és példaképpé vált nem csak a gömöri diákok számára. A „Hétköznapi hősök – Írjunk történelmet!” című Kárpát-medencei szintű...

Országos népművészeti ünnepeink – visszatekintés, milyen is volt? (3. rész)

A Csemadok fokozatosan, évről évre bővítette, tartalmilag gazdagította népművészeti rendezvényeit. A csúcspontot minden évben a központi seregszemlék jelentették, melyek mindig hoztak valami újat.

Az év jeles napjaihoz kapcsolódó, tánccal egybekötött gyermekszokások

A népszokások – kötődjenek bár családi ünnepekhez, az év jeles napjaihoz vagy a munkavégzéshez – formai és tartalmi részből állnak.

Országos népművészeti ünnepeink – visszatekintés, milyen is volt? (2. rész)

Zselízen a negyedik sikeres dal- és táncünnepély után a Csemadokkal előzetesen nem egyeztetett jelentős módosítást eszközölt az önkormányzat, illetve a helyi vezetés az ünnepélynek helyszínt biztosító park funkciója meghatározásában.

Kegyelmezési politika 1945-2016

 A Rákosi- és a Kádár-féle diktatúrát egyaránt az jellemezte, hogy sem az ítéleteknek, sem a kegyelmi rendeleteknek nem volt közük az igazságszolgáltatási szervekhez, mindig a különböző nevet viselő kommunista párt érdekei szerint történt, hogy kikből csináltak ellenséget, vagy kiknek adtak kegyelmet.

Görbe Márk mesél a Feszty-szalonról

Görbe Márk művészettörténész kutatási területe Feszty Árpád élete és művészete, Rimaszombatban azonban nem a festő alkotásairól tartott előadást, hanem a barátairól. A rimaszombati Pósa...

A gyermeklagzi

A népi szokásokkal, hagyományokkal kapcsolatosan a gyermekjátékokban, táncokban gyakran előfordulnak a felnőtteket utánzó jelenetek. Ezek közé tartozott a gyermeklagzi, az effajta játékos táncok legteljesebb megnyilvánulási formája.

Ma 98 esztendeje, hogy „késsel a torkunkon” aláíratták velünk a gyalázatos...

Példátlan módon büntettek meg bennünket, koncként vetve oda az ezeréves Magyar Királyság területeit, javait és lakóit a cseh-szlovákoknak, a románoknak és a szerbeknek. Pedig...

Országos népművészeti ünnepeink – visszatekintés, milyen is volt?

 A II. világháború után Csehszlovákiában és a többi szovjet zónába került közép- és kelet-európai országban tömegeket mozgósító rendezvényfórummá vált a hagyományos népi kultúrára alapozott népünnepélyek, kulturális fesztiválok szervezése.

„A mi felelősségünk az egykori hősök áldozatának értelmet adni”

Május utolsó vasárnapja azon magyar hősök napja, akik életüket áldozták hazájukért, Magyarország szabadságáért, függetlenségéért. Rimaszombat történelmében is van kikre büszkének lenni. Az Egyesült Protestáns...