Batka János, egy pozsonyi levéltáros világa

Kültéri pop-up kiállítással emlékezik meg a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás a századfordulós Pozsony egyik legfontosabb szereplőjéről. A száz évvel ezelőtt elhunyt Batka János igazi legendának...

Értékközvetítő volt nemzetünk számára Tompa Mihály és Soldos Emília kapcsolata

Runyán felidézték nagy költőnk, a 200 évvel ezelőtt született Tompa Mihály emlékét. Megemlékeztek hitveséről, arról a Soldos Emíliáról, aki Runyában született, és akit a...

A második bécsi döntés és a Felvidék

Hetvenhét esztendővel ezelőtt, 1940. augusztus 30-án született meg a második bécsi döntés, amelynek értelmében a Magyar Királysághoz visszatértek a partiumi és az észak-erdélyi területek,...

Egy a háromszázezerből – Göőz Bertalanra emlékezünk

Az Alpok déli lejtőiről az Adriába folyó Isonzó – szlovénül Soča – mentén 1915-1917 között lezajlott tizenkét csatában elesett magyar katonák számát 300 000-re...

A dörnkruti csata

Sorsdöntő volt a hétszázharminckilenc éve, 1278. augusztus 26-án lezajlott dörnkruti – más néven: második morva-mezei – csata, ugyanis Habsburg Rudolf német király hathatós magyar...

Pontosították az 1968-as megszállás áldozatainak számát

Cseh történészek pontosították a Varsói Szerződés hadseregei 1968 augusztusi csehszlovákiai bevonulása áldozatainak számát. A Megszállás 1968 és áldozatai (Okupace 1968 a její oběti) című,...

Szent István honvédő háborúja

Augusztus 20-án minden magyar ember – éljen bár a csonka hazában, az elszakított területeken, vagy a világ más tájékán – Szent István királyra emlékezik....

A csallóközi reformer, a vaserélyű

A magyar iskolarendszer korszerűsítése, közoktatássá válása a kiegyezés után indult meg Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter idején. A változást elősegítő reformok támogatója volt...

Az életüket áldozni kész hős elődökre emlékeztek

Szakmai előadásokkal, szoboravatással és keresztszenteléssel emlékeztek meg a palásti csata 465. évfordulójáról Paláston.

Emlékezzünk Szent László lányára, Szent Piroskára

Árpád-házi történelmünk egyik érdekessége, hogy a kései utókor szemében egy kissé árnyékba került Szent Piroska, a lovagkirály lányának emléke, akinek ma van az egyházi...

Százhúsz éve született Fábry Zoltán

Születésének 120. évfordulója van. Nincs Fábry Emlékbizottság, nincs Fábry-díj, nem jelenik meg kiadvány Fábryról (Fábrytól), nem lesz Fábry-szobor avatás Stósz fürdőn, és lesz-e emlékünnepség?

Trianon és becsület

Nagyapám egész életében száz százalékig becsületes volt. Mikor még politizált, voltak ellenségei, visszamenőleg is sokan szidták különböző okokból, gyakran igazságtalanul, de soha senki nem merte kétségbe vonni tisztességét.