Hősök vagy áldozatok?

Az oroszországi hadszíntereken 1942-1943-ban hősi halált halt, hadifogságban meghalt vagy nyomtalanul eltűnt felvidéki honvédekre emlékeznünk és emlékük előtt tisztelegnünk erkölcsi kötelesség. Immár hetvenöt év telt...

Losonci honvédek harcai 1943. január 12-én

Bár a vesztes oldalon álltunk, de apáink, nagyapáink honvéd esküjükhöz híven, magyar becsülettel, hősies módon álltak helyt a Donnál!

A sorsszerű nyolcasokkal végződő évek – 3. rész

Vladimír Mečiar 20 évvel ezelőtti távozásából sem ocsúdott fel teljesen még mindig Szlovákia. 2018 két irányba is elmehet: az ország elkezd végre büntetőjogilag is leszámolni az előző kormányok korrupciójával és a kliensrendszerrel, de egyúttal gondjai vannak azzal, hogy kritikusan viszonyuljon a jelenlegi kormánypárt problémáihoz.

Hová lett a „Vitam et sanguinem!” felkiáltás?

Korunkban is azt a koronás főt tisztelhetjük benne, aki a Habsburgok közül talán a legtöbbet tett Magyarországért, így az emlékét megörökítő filmalkotásban jóval nagyobb szerepet kellett volna kapnia a magyar áldozatkészségnek!

Egy kalandos sorsú felvidéki regénybe illő története

Besztercebányán született, még az Osztrák-Magyar Monarchiában 1893-ban, mégis egy távol-keleti nagyváros, Sanghaj őrzi legjelentősebb épületeit. Nem, nem találós kérdést akarok feltenni, csak egy világhírű...

A sorsszerű nyolcasokkal végződő évek – 2. rész

Az 1948-as februári változás következtében több évtizedre lehorgonyoztunk a szocialista táborban. Amikor 20 év múlva – 1968-ban – azon gondolkodtunk, hogyan keltsük életre azokat, a szovjet csapatok inváziója kíméletlenül a tudtunkra adta, az önálló döntéshozatalra nincs jogunk.

Léván hűen őrzik a hatvan éve elhunyt Kittenberger Kálmán emlékét

Emlékét Léván  a mai napig példamutató hűséggel őrzik, többek között utcát neveztek el róla, a helyi cserkészcsapat is viseli az Afrika kutató nevét.

A sorsszerű nyolcasokkal végződő évek – 1. rész

Az elmúlt évszázad folyamán több Szlovákiát érintő lényeges esemény éppen a nyolcassal végződő években történt.

Ruszinok és magyarok: Egy barátság, amely tettekben is megnyilvánult

Milyen kár, hogy nincs a magyar diák, a magyar ember kezében egy olyan szöveggyűjtemény, ha tetszik olvasókönyv, amely szemléletessé tenné mindenki számára a történelmet,...

Krivány – munkaszolgálat vagy hadifogság

Amikor munkaszolgálatról vagy munkaszolgálatosokról hallunk, vagy beszélünk, két dologra gondolunk. Az egyik az 1938 és 1945 között létrehozott sajátos magyar katonai intézmény, melyről tudjuk,...

A Felső-Csallóköz írója, Jankó Zoltán

Jankó Zoltán 1871. december 30-án született Fel-/Felső-Bakán. Másnap, december 31-én Farkass Mihály esperesplébános (A csallóközi reformer, a vaserélyű) keresztelte meg a gyermeket. Édesapja Jankó...

Arcok a múltból: Kosáryné Réz Lola

A két világháború között az egyik legnépszerűbb írónő volt, és sokak véleménye szerint a legműveltebb is. Selmecbányán született 1892-ben és Budapesten hunyt el 1984-ben....