PrintFriendly and PDF
A könyv, a mű mindig személyes élmény s itt e falak között még inkább azzá válhat. Hiszen ha csak a jó palócokat s a tót atyafiakat nézem, szemünk láttára népesül be élettel a könyvlap ezen a tájon.

PrintFriendly and PDF
Száz évvel ezelőtt a nagy háború még javában tombolt, ezért is kívántak egymásnak az emberek őszintén békés új esztendőt. Persze, főleg arra gondoltak, hogy...

PrintFriendly and PDF
1943. január 12-én – hetvennégy esztendővel ezelőtt – vette kezdetét a Donnál álló magyar 2. hadsereg kálváriája, mikor Urivnál megindult a szovjet 40. hadsereg támadása.

PrintFriendly and PDF
Mintegy erre az időszakra tömörültek a vígság, a mókázás, az élet jó és kedélyes elemei, sőt ez volt a házasságkötés, a legény- és a lányavatás, a szobában, a házban végzett téli munkák: fonás, tollfosztás, hímzés, kivarrás, stb. időszaka.

PrintFriendly and PDF
Január 6-án ér véget a katolikus egyházban a karácsonyi ünnepkör, amely advent első vasárnapján vette kezdetét. Január 6-a vízkereszt napja, a farsang kezdete. Vízkereszt az...

PrintFriendly and PDF
1978. január hatodika a magyarság legbecsesebb kincse, államiságunk jelképe, Szent Koronánk hazatérésének napja. A második világháború vége felé a koronaőrök közreműködésével Ausztrián és Németországon...

PrintFriendly and PDF
Minden eseménynek, folyamatnak van előtörténete és utóélete. Így van ez az 1977. január elsején Prágában kiadott polgárjogi nyilatkozattal is, amelynek első szóvivői hármasa Havel,...

PrintFriendly and PDF
Minden hivatal és intézmény az állampárt alárendeltje. A belügyminisztérium ellenőrzi az emberek életét, lehallgatja a telefonhívásokat, átkutatja a lakásokat, ellenőrzi a postai küldeményeket. A...

PrintFriendly and PDF
Pukkai László halála megrendített és elszomorított. A szlovákiai magyar pedagógustársadalom emblematikus egyéniségét veszítettük el vele. Elévülhetetlen érdemei vannak a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség megalakulásában, amelynek...

PrintFriendly and PDF
Az újév napi szokások és babonák közül még ma is sokat tartunk, talán éppen azért, mert ezek zöme csak a későbbi századokban alakult ki,...

PrintFriendly and PDF
A Horpácsra látogatók elsősorban a Mikszáth-házat tekintik meg, s az író emlékeit keresik a helyszínen. Ám itt találjuk Nagy Iván családi sírkertjét, s a nagy tudós szürkés-fehér, csúcsíves, keresztalakzattal díszített obeliszkjét is.

PrintFriendly and PDF
Folytatjuk a gulág borzalmairól szóló emlékiratot, amelyet Németországban adtak ki, s Flórián László igyekszik Pásztor Géza sorait az eredeti szöveghű fordításában közreadni. 1944 őszén járunk...