PrintFriendly and PDF
Történelmünk egy tragikus fejezetét mutatta be Köteles László a Gombaszögi Nyári Táborban. A második világháború utáni kényszermunka-táborok a Szovjetunió történetének egy sötét és sokáig elhallgatott fejezete....

PrintFriendly and PDF
A Petőfi-biográfia ismerői általában tudnak egyet s mást a költő iskoláiról, tanárairól. Közismert, hogy irodalmunk nagy alakja  egykor diákja volt a selmecbányai evangélikus líceumnak...

PrintFriendly and PDF
Hazai viszonylatban ritkaságszámba megy, ha valaki hadisírkutatással foglalkozik, a háborúkban elesett magyar katonák sírhalmait, emlékeit, csontjait keresi temetőkben, utak mentén, emlékműveken, emlékhelyeken. A barti származású,...

PrintFriendly and PDF
A selmecbányai akadémia jeles tanárainak sorában előkelő helyet foglalnak el a Kerpelyek is. Idősebb Kerpely Antal a vaskohászat világhírű tudós kutatója, az intézet oktatóinak...

PrintFriendly and PDF
Takaró Mihály irodalomtörténész a legnagyobb magyar népi költőfejedelemről tartott előadást a XX. Mécs László Szabadegyetemen. Az irodalomtörténész Arany János részletes életútját bemutató előadása során...

PrintFriendly and PDF
Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója Esterházy János életművéről, személye és tettei megítéléséről tartott előadást a jászói Mécs László Szabadegyetemen. A gróf élete...

PrintFriendly and PDF
Az 1849. július 2-i második komáromi csatát követően értékes napok mentek veszendőbe, mikor a sebesült Görgeit helyettesítő Klapka végre 1849. július 11-én – százhatvannyolc...

PrintFriendly and PDF
Petőszínye a Kassa-vidéki járás települése, amelynek területén már az újkőkorban is éltek emberek. A falutól keletre lévő várhegyen a 12-13. század fordulóján várat építettek,...

PrintFriendly and PDF
1866 után az Apponyi család a Pozsonyhoz közeli Éberhardra költözött, Apponyi Albert emlékirataiban azt írja, akkor költöztek a csallóközi településre szülei, mikor a nagymamája...

PrintFriendly and PDF
A magyar történelem egyik leginkább elfeledett epizódja az ezeregyszáztíz esztendővel ezelőtt, 907. július 4-én és 5-én lezajlott pozsonyi csata, amelyről magyar tudósítások nem maradtak...

PrintFriendly and PDF
A győri ütközetet követően, 1849. június 30-án érkezett meg a császári fősereg Komárom alá, s a Concó patak vonalát birtokba véve felzárkózott a komáromi...
58198

PrintFriendly and PDF
Mindenütt otthonos volt Európában, de leginkább a történelmi Magyarországon, amelynek városait bárhogy alakították is át „a múltat végképp eltörölni” szándékozó rendszerek, ő előadásaiban, írásaiban...