PrintFriendly and PDF
 Az 1942. évi német nyári offenzívában résztvevő magyar királyi 2. honvéd hadsereg harcoló részei 1942. július első napjaiban érték el Voronyezstől délre a Don...

PrintFriendly and PDF
Hazai viszonylatban ritkaságszámba megy, ha valaki hadisírkutatással foglalkozik, a háborúkban elesett magyar katonák sírhalmait, emlékeit, csontjait keresi temetőkben, utak mentén, emlékműveken, emlékhelyeken. A barti származású,...

PrintFriendly and PDF
A Petőfi-biográfia ismerői általában tudnak egyet s mást a költő iskoláiról, tanárairól. Közismert, hogy irodalmunk nagy alakja  egykor diákja volt a selmecbányai evangélikus líceumnak...

PrintFriendly and PDF
A selmecbányai akadémia jeles tanárainak sorában előkelő helyet foglalnak el a Kerpelyek is. Idősebb Kerpely Antal a vaskohászat világhírű tudós kutatója, az intézet oktatóinak...

PrintFriendly and PDF
A magyar történelem egyik leginkább elfeledett epizódja az ezeregyszáztíz esztendővel ezelőtt, 907. július 4-én és 5-én lezajlott pozsonyi csata, amelyről magyar tudósítások nem maradtak...

PrintFriendly and PDF
Az 1849. július 2-i második komáromi csatát követően értékes napok mentek veszendőbe, mikor a sebesült Görgeit helyettesítő Klapka végre 1849. július 11-én – százhatvannyolc...

PrintFriendly and PDF
1866 után az Apponyi család a Pozsonyhoz közeli Éberhardra költözött, Apponyi Albert emlékirataiban azt írja, akkor költöztek a csallóközi településre szülei, mikor a nagymamája...

PrintFriendly and PDF
A Ligetfalui Polgári Társulás és a Pozsonyi Balassi Intézet, valamint a Kárpát-medencei Értékmentő Alap szervezésében július 1-jén megrendezésre kerülő konferencián, amely a 2017 – Az évfordulók éve címet viseli, František Hýbl cseh történész lesz az egyik előadó, akinek az előadás a tömeggyilkos Karol Pazúrról szól majd.
58198

PrintFriendly and PDF
Mindenütt otthonos volt Európában, de leginkább a történelmi Magyarországon, amelynek városait bárhogy alakították is át „a múltat végképp eltörölni” szándékozó rendszerek, ő előadásaiban, írásaiban...

PrintFriendly and PDF
Petőszínye a Kassa-vidéki járás települése, amelynek területén már az újkőkorban is éltek emberek. A falutól keletre lévő várhegyen a 12-13. század fordulóján várat építettek,...

PrintFriendly and PDF
Hatmillió áldozat, köztük 1,5 millió gyermek. Ez a szomorú és emberi ésszel már-már felfoghatatlan holokauszt mérlege. A második világégés eme leggyászosabb és legszégyenteljesebb fejezetére...

PrintFriendly and PDF
A felvidéki Ipolyszalkán született 1710 körül az utolsó magyar aszkéta, Ipolyi Gáspár, akiről hosszú időn át alig tudtunk vala­mit. A régi magyar lexikonok szűkszavúan ugyan,...