A Nagyszombati Egyetem ünnepélyes megnyitója

Háromszáznyolcvankettő évvel ezelőtt, 1635. november 13-án ünnepélyes keretek között kezdte meg működését a Nagyszombati Egyetem hittudományi és bölcsészettudományi kara, amely a mai budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) jogelődje.

Felső-Gömör hagyományos táncai 6. rész

A Felső-Gömörben végzett gyűjtés célja a tájegységre jellemző táncokkal, a táncélettel kapcsolatos szokások, néphagyományok rögzítése volt. Adatközlők: Figur János prímás (1907) Berzéte, Máté Géza (1922),...

II. Mátyás pozsonyi koronázása

A magyar rendek jóváhagyásával négyszázkilenc esztendővel ezelőtt, 1608. november 19-én Pozsonyban koronázták magyar királlyá II. Mátyást (uralkodott: 1608-1619). Nehéz időszakban került trónra, hiszen Rudolf...

A zólyomi szövetség megkötése

A tatárjárást követően IV. Béla királyunk (uralkodott: 1235-1270) dinasztikus kapcsolatok révén igyekezett országát erősíteni, hogy megvédhesse azt a kelet felől fenyegető tatár veszedelemtől. Így...

Sírok és történetek

Így a gyertyagyújtás előtti napokban Kányádi Sándor: Halottak napja Bécsben című versét olvasva, nem az élők jutottak eszembe, akiknek nincsenek halottaik, hanem azok az...

Huszonöt éve halt meg a prágai tavasz vezéralakja, Alexander Dubček

Kevés olyan meghatározó alakja van Csehszlovákia történelmének, mint Alexander Dubček, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma egy demokratikusnak nevezett országban élhetünk. Bohumil Hrabal, az...

Egy hitvalló lelkipásztor, Bátorkeszi István gályarab-prédikátor hagyatéka

A magyar protestáns egyháztörténetben számon tartott 1671-től 1681-ig terjedő „gyászévtized” a maga nemében egyedülálló. Az abban zajló események, perek és peres eljárások, majd az...

A husziták Bán melletti csatavesztése

Žižka halálát követően a táboriták és a kelyhesek egyaránt az anyagi javak felhalmozásán kezdtek fáradozni, amely a huszitizmus agonizációját hozta magával. Ennek jelei már...

A Zoboralja nagy részét nem csatolták vissza

Az első bécsi döntést 1938. november 2-án írták alá, aminek köszönhetően a Felvidék és Kárpátalja egy része visszakerült az anyaországhoz. A magyar katonák néhány...

A magyar hajnalhasadás kezdete

Hetvenkilenc esztendeje, 1938. november 2-án született meg az első bécsi döntés, amelynek értelmében a Felvidék és Kárpátalja déli része ismét magyarrá vált: 11.927 km²...

Ideje lerántani a leplet Trianon erkölcstelenségéről!

A trianoni diktátum közelgő 100. évfordulója kapcsán nyílt levéllel fordult Magyarország legfőbb közjogi méltóságaihoz Mihályi Molnár László felvidéki tanár, egykori parlamenti képviselő, az Együttélés...

A Mednyánszky család

A festő Mednyánszky László nevét mindenki ismeri (remélhetőleg), de hogy az 1220-as évektől még hány kiemelkedő személy viselte ezt a történelmi nevet elsősorban Felső-Magyarországon,...