Sárosfán őrzik Bittó István emlékét

Ez a kis falu hű a múlthoz és a hősökhöz. Földváry Terézia a falu polgármestereként és a helyi Csemadok alapszervezet elnökeként 2006 óta óriási lendülettel dolgozik a faluért, s nagy hangsúlyt fektet a Bittó-hagyaték méltó kezelésére.

Zselíz és Bécs közötti kapcsolatépítés Sacher-vonalon

A zselízi Sacher Polgári Társulás a Sacher-kultusz kiépítése és ápolása céljából alakult 2016-ban. Franz Sachert, a méltán híres torta megalkotóját ugyanis erős szálak kötik a felvidéki kisvároshoz.

Bársony István több mint vadászíró

Bársony István irodalmunk Szinnyei Merse Pálja – vallják az életművét jól ismerők. Rótta varázslatos sorait, értette a madarak és fák nyelvét, természetleírásain nemzedékek tanultak meg magyarul beszélni és érezni. Mára mégis kikerült a tankönyvekből.

A „Hazatért falu”

A Cserhát-hegység északi lábánál fekvő települést, Somoskő várának tartozékaként Újfalu néven 1455-ben említik először az okiratok.  Az 1800-as években Somos Újfalu a község neve,...

Görgei Artúr szellemisége és kiáltványa visszatért Lévára

A neves szakértők elevenítették fel az 1849. esztendőben  Léván két alkalommal is megfordult Görgei Artúr szellemiségét, emlékét és hozták vissza a lévai köztudatba Görgei Artúr Lévához fűződő emlékeit.

Néptáncaink helye a hagyománykultúránkban

Az előző írásunkban felsorolt táncokon kívül voltak és vannak csak egy-egy családi ünnepélyhez, jeles naphoz, évfordulóhoz és egyéb eseményhez kapcsolódó táncaink is.

Menyhár János visszaemlékezései elé

Menyhár János tanító és polihisztor neve nem ismeretlen olvasóink előtt. Először tavaly írtam róla, amikor Százd és néhány környékbeli település összefogásával kiadásra került gyűjtéseinek...

Menyhár János történelmi jelentőségű szerepe

Múlt nyáron már írtam Menyhár János százdi születésű tanítóról, akinek hagyatékát Ipolyvölgyi mondák címmel adta ki Százd önkormányzata, több környékbeli falu támogatásával. Azonban, hogy Menyhár...

A Batthyány-kormány és az áprilisi törvények

Százhatvankilenc esztendővel ezelőtt, 1848. április 11. mérföldkő volt a magyar nemzet történetében, hiszen V. Ferdinánd szentesítette az áprilisi törvényeket, melyek a Magyar Királyság társadalmi...

Húsz éve áll Görgei szobra Szőgyénben

A tavaszi hadjárat időpontja és legfontosabb útvonala ‒ Nagysalló 1849. április 19. és Komárom 1849. május 21. ‒ és a javaslat, hogy ezen az...

Hamvas Béláról még egyszer

A szellem emberének mégiscsak a szellemi hagyatéka a lényege. Az, ami ő volt, nem pedig az arcmását kőbe faragni.

Losonc festője, Gyurkovits Ferenc

Gyurkovits Ferencet joggal nevezhetjük Losonc, ill. Nógrád festőjének, hiszen élete és munkássága elválaszthatatlanul kötődik a városhoz és vidékéhez.