57869

PrintFriendly and PDF
1955-ben a komáromi evangélikus templom tatarozása közben került felfedezésre a sok éven át elveszettként számon tartott, Marcus Valerius Valerianus szarkofágja. Hogy a szarkofág...

PrintFriendly and PDF
A legutolsó pillanatig semmit nem tudtak a Csehszlovákiába bevonuló magyar katonai egységek tagjai arról, milyen feladatot is szánnak nekik feletteseik. A Hírszerzőnek...
55030

PrintFriendly and PDF
A 41. Honismereti Kerékpártúra szervezői szeretettel várják a történelmi haza jelene, múltja és jövője után érdeklődőket.  Az idei útvonal az Erdő hátot, Csallóközt, a...
53758

PrintFriendly and PDF
1948-ban megkezdődött a magyarországi szlovákok betelepítése is a faluba. Amint az előzőekben már idézett egyházi dokumentumban olvassuk: „1948 tavaszán érkeztek meg az új...
59622

PrintFriendly and PDF
Emléktáblája a szülőfaluban s a Szeder Fábián-kultusz ápolása CsábonA Csábi Szeder-hagyományok ápolását egy itt tartott nemzetközi konferencia kötetének utószavában foglaltam össze néhány éve. ...
39978

PrintFriendly and PDF
Minden becsületes magyar embernek kötelessége ezen a gyásznapon, hogy elgondolkodjon, mit hozott nekünk Trianon. Ismerjük meg mi is, gyalogpolgárok dióhéjban, annak a csőcseléknek, rablóbandának a...
47738

PrintFriendly and PDF
Legújabb, többrészes sorozatunkban Szabó Józsefnek a máig feltáratlan ligetfalui tömeggyilkosságról írt Hézagos emlékezet címmel megjelenés alatt álló könyve azon fejezeteit közöljük folytatásokban, amelyek leginkább...

PrintFriendly and PDF
A felvidéki Szakolcán szobrot emeltek tegnap Nagy Lajos magyar királynak. Ez az Anjou-házi uralkodó második szobra Szlovákiában. Az elsőt 2004-ben avatták fel a túlnyomórészt...

PrintFriendly and PDF
Breznyik János, az egykori selmeci líceum ismert és jónevű, országos hírű tanára, a kiváló emberbarát és nagy magyar, a klasszikus gondolkodású tudós pedagógus 1815-ben született a Pest megyei Ikladon.
51560

PrintFriendly and PDF
A nagydiószegi plébániához már emberemlékezet óta mindig két templom tartozott. A Harmónium Független Kommunikációs Egyesület „Most mutasd meg településed kincseit!" című pályázatára idén...

PrintFriendly and PDF
Kiállításokkal, koncertekkel emlékeznek meg Erkel Ferenc szülővárosában, a Békés megyei Gyulán a Himnusz megzenésítésének 165 éves évfordulójáról június 12. és 15. között. ...

PrintFriendly and PDF
A Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945-1948 címmel jelent meg kötet a második világháború utáni csehszlovák kitelepítésekről és szlovákosításokról; a kötet bemutatóját szerdán tartották...