Címke: Babucs Zoltán hadtörténész rovata

PrintFriendly and PDF
Százhatvannyolc esztendővel ezelőtt, 1849. április 26-án a Komárom melletti első csata magyar győzelemmel zárult, melyről Görgei tábornok így vélekedett emlékirataiban: „Komáromvár teljes fölmentésével a...

PrintFriendly and PDF
Százhatvannyolc esztendeje, a tavaszi hadjárat komáromi szakaszában, 1849. április 19-én Nagysalló mellett fényes győzelmet arattak a honvédek. Korábbi fiaskói után a huszonkilenc éves Klapka...

PrintFriendly and PDF
Százhatvankilenc esztendővel ezelőtt, 1848. április 11. mérföldkő volt a magyar nemzet történetében, hiszen V. Ferdinánd szentesítette az áprilisi törvényeket, melyek a Magyar Királyság társadalmi...

PrintFriendly and PDF
Százhatvannyolc esztendővel ezelőtt, a tavaszi hadjárat idején Görgei Artúr tábornok honvédserege diadalt diadalra halmozott a főhadszíntéren, miközben a Felvidéken Beniczky Lajos őrnagy „száguldó különítménye”...

PrintFriendly and PDF
Háromszáznegyvenegy esztendeje, 1676. március 27-én született a felvidéki Borsiban felsővadászi II. Rákóczi Ferenc, aki az 1703-1711 közötti szabadságharcban állt Magyarország élén, majd több évtizedes...

PrintFriendly and PDF
Százhatvannyolc esztendővel ezelőtt, 1849. március 24-én történt, hogy a magyar fősereg jobbszárnya előtt ténykedő Beniczky Lajos őrnagy „száguldó különítménye” fényes nappal rajtaütött a Losoncon...

PrintFriendly and PDF
Százkilencvennégy esztendővel ezelőtt, 1823. március 8-án a felvidéki Tőketerebesen született csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula, Kossuth híve és politikai megbízottja, a párizsi társasági...

PrintFriendly and PDF
Háromszázharminc éve, 1687. március 3-án gróf Antonio Caraffa császári generális teljhatalmat kapott, amelynek eredményeként a császárellenes összeesküvést kivizsgáló eperjesi vésztörvényszék huszonkét tehetős polgárt és...

PrintFriendly and PDF
Magyarország a második világháborút is a vesztesek oldalán fejezte be és a győztesek még a trianoninál is súlyosabb békefeltételeket szabtak. A békeszerződés aláírására hetven...

PrintFriendly and PDF
Az 1848/1849. évi magyar függetlenségi háború idején, a császári-királyi fősereg 1848 december közepén megindított általános támadása során a magyar erők mindenhol hátrálásra kényszerültek, s...

PrintFriendly and PDF
Ötszázötven éve, 1467. január havának végén Mátyás csapatai bevették a Nyitra vármegyei Kosztolány várát, mely tizenegy hónappal korábban került a cseh bratnikok (zsoldosok) kezére.

PrintFriendly and PDF
A közhiedelemmel ellentétben nem „felesleges elemekből” állt a magyar 2. hadsereg személyi állománya, hanem emberanyag szempontjából az ország területét egyenlően terhelték le, úgy, hogy a fiatalabb korosztályokat minél kisebb mértékben vegyék igénybe, így kerültek felvidéki honvédek a keleti hadműveleti területre készülődő miskolci VII. hadtest alakulatainak állományába.