Címke: Babucs Zoltán hadtörténész rovata

Hunyadi Mátyás királlyá választása

Ötszázhatvan esztendeje, 1458. január 24-én választották királlyá Hunyadi Mátyást, aki harminckét évig tartó regnálása alatt a Magyar Királyságot az európai hatalmak sorába emelte, személyében...

Losonci honvédek harcai 1943. január 12-én

Bár a vesztes oldalon álltunk, de apáink, nagyapáink honvéd esküjükhöz híven, magyar becsülettel, hősies módon álltak helyt a Donnál!

Hadnagyavatás Kassán

Azon esztendőben, amikor a magyar királyi 2. honvéd hadsereg kikerült a Don partjára – a hivatásos tisztek hiányát pótolandó – három alkalommal, augusztus 20-án,...

Fülek visszavétele 1593-ban

Igaz, a törökök 1591-től újították fel támadásaikat, de csak két esztendővel később lépett intenzív szakaszába a hosszú vagy más néven tizenötéves háború, amikor az...

Árva ostroma

A sikertelenül végződött Habsburg-ellenes Wesselényi-összeesküvés leleplezését követően a bécsi udvar a nyílt abszolutizmus bevezetése mellett kíméletlen megtorló hadjáratba fogott Magyarországon, amely elől tömegével menekültek...

A Nagyszombati Egyetem ünnepélyes megnyitója

Háromszáznyolcvankettő évvel ezelőtt, 1635. november 13-án ünnepélyes keretek között kezdte meg működését a Nagyszombati Egyetem hittudományi és bölcsészettudományi kara, amely a mai budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) jogelődje.

A zólyomi szövetség megkötése

A tatárjárást követően IV. Béla királyunk (uralkodott: 1235-1270) dinasztikus kapcsolatok révén igyekezett országát erősíteni, hogy megvédhesse azt a kelet felől fenyegető tatár veszedelemtől. Így...

A husziták Bán melletti csatavesztése

Žižka halálát követően a táboriták és a kelyhesek egyaránt az anyagi javak felhalmozásán kezdtek fáradozni, amely a huszitizmus agonizációját hozta magával. Ennek jelei már...

Pozsony 1108. évi ostroma

Miután Szent László királyunk 1095. július 29-én meghalt, unokaöccse, (Könyves) Kálmán (uralkodott: 1095-1116) került trónra, akinek uralkodását végigkísérte a testvérviszály, ugyanis öccse, Álmos herceg...

Thököly Imre késmárki újratemetése

Hosszadalmas előkészítés és egyeztetés eredményeként – száztizenegy esztendővel ezelőtt – 1906. október 30-án került sor a „kuruc király”, késmárki gróf Thököly Imre hamvainak késmárki...

A caporettói áttörés

Az első világháború isonzói csatái az Osztrák-Magyar Monarchia és az Olasz Királyság csapatai között lezajlott ütközetek voltak az olaszországi hadszíntér északkeleti szakaszán. A túlerejű...

A zsemléri fegyverszünet

Köztudomású, hogy 1541-ben három részre szakadt a Magyar Királyság, ám az már kevésbé, hogy 1682 őszén egy újabb rész hasadt ki az ország testéből,...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei