Címke: Babucs Zoltán hadtörténész rovata

A zsemléri fegyverszünet

Köztudomású, hogy 1541-ben három részre szakadt a Magyar Királyság, ám az már kevésbé, hogy 1682 őszén egy újabb rész hasadt ki az ország testéből,...

Szomorú vasárnap – 1944. október 15.

A Magyar Királyság vészterhes időszaka – a román átállást követően – 1944. augusztus 26-án köszöntött be, amikor a második világháború pokla országunk keleti határaihoz...

A Duna Gibraltárjának kapitulációja

Herkálypusztán 1849. szeptember 27-én írták alá a kapitulációs egyezményt, melyet október 2. és 4. között az erőd átadása és a várőrség fegyverletétele követett. Ezen...

Komárom még tartja magát

A császári csapatok 1849. augusztus 19-én közelítették meg Komáromot, s az egyik ellenséges seregtest parancsnoka – hivatkozván a világosi fegyverletételre – követelte a vár...

A komáromi várőrség fekete napja

Pétervárad 1849. szeptember 5-én kapitulációját követően már csak a komáromi erőd tartotta magát, s miközben Klapka György honvéd tábornok és Haynau császári-királyi táborszernagy között...

A második bécsi döntés és a Felvidék

Hetvenhét esztendővel ezelőtt, 1940. augusztus 30-án született meg a második bécsi döntés, amelynek értelmében a Magyar Királysághoz visszatértek a partiumi és az észak-erdélyi területek,...

A dörnkruti csata

Sorsdöntő volt a hétszázharminckilenc éve, 1278. augusztus 26-án lezajlott dörnkruti – más néven: második morva-mezei – csata, ugyanis Habsburg Rudolf német király hathatós magyar...

Az első urivi hídfőcsata

 Az 1942. évi német nyári offenzívában résztvevő magyar királyi 2. honvéd hadsereg harcoló részei 1942. július első napjaiban érték el Voronyezstől délre a Don...

A győri ütközet

Miután a magyar fősereg Vág menti áttörési kísérlete meghiúsult, csapatai visszahúzódtak Komáromba. Az elkövetkező napokban a császári fősereg átcsoportosította erőit a Duna jobb partjára...

A kassai bombázás

Hetvenhat esztendeje, 1941. június 26-án ismeretlen felségjelű repülőgépek intéztek bombatámadást Kassa városa ellen, amelynek eredményeként másnap, 1941. június 27-én a Magyar Királyság belépett a...

A kétnapos peredi csata

Miután 1849 májusának végén köztudomásúvá vált az orosz csapatok magyarországi intervenciója, Görgei Artúr tábornok úgy vélte, még a cári erők megérkezése előtt kell a...

A magyar Vörös Hadsereg felvidéki hadjárata

Kilencvennyolc esztendeje, 1919 májusában az újjászervezett magyar Vörös Hadsereg Salgótarján és Eger térségében tartóztatta fel a csehszlovák támadásokat. Május 21-én vette vissza Miskolcot, és...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei