Címke: Babucs Zoltán hadtörténész rovata

PrintFriendly and PDF
 Az 1942. évi német nyári offenzívában résztvevő magyar királyi 2. honvéd hadsereg harcoló részei 1942. július első napjaiban érték el Voronyezstől délre a Don...

PrintFriendly and PDF
Miután a magyar fősereg Vág menti áttörési kísérlete meghiúsult, csapatai visszahúzódtak Komáromba. Az elkövetkező napokban a császári fősereg átcsoportosította erőit a Duna jobb partjára...

PrintFriendly and PDF
Hetvenhat esztendeje, 1941. június 26-án ismeretlen felségjelű repülőgépek intéztek bombatámadást Kassa városa ellen, amelynek eredményeként másnap, 1941. június 27-én a Magyar Királyság belépett a...

PrintFriendly and PDF
Miután 1849 májusának végén köztudomásúvá vált az orosz csapatok magyarországi intervenciója, Görgei Artúr tábornok úgy vélte, még a cári erők megérkezése előtt kell a...

PrintFriendly and PDF
Kilencvennyolc esztendeje, 1919 májusában az újjászervezett magyar Vörös Hadsereg Salgótarján és Eger térségében tartóztatta fel a csehszlovák támadásokat. Május 21-én vette vissza Miskolcot, és...

PrintFriendly and PDF
Százötven esztendővel ezelőtt, a kiegyezési törvények szentesítését követően, 1867. június 8-án, pazar külsőségek között került sor I. Ferenc József magyar királlyá koronázására. A budai...

PrintFriendly and PDF
Százhatvankilenc esztendővel ezelőtt nem csak a modern magyar nemzet született meg, hanem a többi magyarországi nemzetiség is öntudatára ébredt, s törekvéseiket hamarosan a „divide...

PrintFriendly and PDF
Ötszázhatvanöt esztendeje, 1452. május elején Hunyadi János kormányzó csapatai körülzárták és rövid ostrom után elfoglalták Giskra János cseh-morva származású zsoldosvezér derencsényi favárát. Az egykori...

PrintFriendly and PDF
Százhatvannyolc esztendővel ezelőtt, 1849. április 26-án a Komárom melletti első csata magyar győzelemmel zárult, melyről Görgei tábornok így vélekedett emlékirataiban: „Komáromvár teljes fölmentésével a...

PrintFriendly and PDF
Százhatvannyolc esztendeje, a tavaszi hadjárat komáromi szakaszában, 1849. április 19-én Nagysalló mellett fényes győzelmet arattak a honvédek. Korábbi fiaskói után a huszonkilenc éves Klapka...

PrintFriendly and PDF
Százhatvankilenc esztendővel ezelőtt, 1848. április 11. mérföldkő volt a magyar nemzet történetében, hiszen V. Ferdinánd szentesítette az áprilisi törvényeket, melyek a Magyar Királyság társadalmi...

PrintFriendly and PDF
Százhatvannyolc esztendővel ezelőtt, a tavaszi hadjárat idején Görgei Artúr tábornok honvédserege diadalt diadalra halmozott a főhadszíntéren, miközben a Felvidéken Beniczky Lajos őrnagy „száguldó különítménye”...