Címke: Néptáncgyűjtés

Néptáncaink kialakulása

A mi felvidéki magyar nemzetiségi táncaink is az egységes magyar nemzeti tánckultúrának a részét képezik.

Az egyes táncfajták jellemzése

Az egy tőről fakadó tánc az idők folyamán társadalmi rétegződés és típus szerint osztódott. Napjainkra azonban megszűnt a társadalmi rétegződése. A tánc mai felosztását a funkciója határozza meg, táncfajtáit eszerint mutatjuk be röviden.

A tánc stílus és fajta szerinti tagolódása

A tánc alaptényezőiben világviszonylatban egységes, de mozgásformájában, zenei és dallamanyagában, viseletében sajátosan egyedi jelleggel, jellegzetességgel bír, olyannal, amely csak annál a táncnál van meg, csak azt a táncot jellemzi.

Gondolatok a táncról, a magyar népi táncainkról II.

Mi a tánc? Az érzelem, az öröm, bánat, félelem, igézés, szerelem és még sok minden más mozgásban való kifejezése. Lexikonok, könyvtárnyi irodalom próbálja megfogalmazni a tánc mibenlétét, de ahogyan a zene mibenlétét nehéz szóban megfogalmazni, hasonlóképpen a táncét is az.

Gondolatok a táncról, a magyar népi táncainkról

Mi a tánc? Az érzelem, az öröm, bánat, félelem, igézés, szerelem és még sok minden más mozgásban való kifejezése. Lexikonok, könyvtárnyi irodalom próbálja megfogalmazni...

Tánckultúra a lakosságcsere után

Kutatásunk során a Mátyusföldön, így Jókán is az elnépiesedett polgári táncok gazdag készletével találkoztunk. Ezek a paraszti táncélet polgárosulásának első világháború körüli korszakában nyertek teret a falusi táncéletben, és térnyerésük nem romboló, hanem gazdagító hatású volt.

A dudatánc, tapsipolka és társaik

A 2003 májusában folytatott néptánckutatásunk során a Mátyusföldön, így Jókán is az elnépiesedett polgári táncok gazdag készletével találkoztunk. Ezek a paraszti táncélet polgárosulásának első világháború körüli korszakában nyertek teret a falusi táncéletben.

Férfitáncok

Kutatásunk során a Mátyusföldön, így Jókán is az elnépiesedett polgári táncok gazdag készletével találkoztunk. Ezek a paraszti táncélet polgárosulásának első világháború körüli korszakában nyertek teret a falusi táncéletben, s térnyerésük nem romboló, hanem gazdagító hatású volt.

A barátoké verbunkos

Kutatásunk során a Mátyusföldön, így Jókán is az elnépiesedett polgári táncok gazdag készletével találkoztunk. Ezek a paraszti táncélet polgárosulásának első világháború körüli korszakában nyertek...

Húzzátok a Bertókét!

Kutatásunk során a Mátyusföldön, így Jókán is az elnépiesedett polgári táncok gazdag készletével találkoztunk. Ezek a paraszti táncélet polgárosulásának első világháború körüli korszakában nyertek...

A sottis, a mazur és a többiek

Kutatásunk során a Mátyusföldön az elnépiesedett polgári táncok gazdag készletével is találkoztunk. E táncok eredetét Martin György neves tánckutató így határozza meg: „A paraszti...

Beszélgetés a táncról és a mindennapi élet tánccal kapcsolatos eseményeiről

A Jóka községben a hetvenes években végzett néprajzi hagyománygyűjtés pozitív hatást gyakorolt a falu kulturális életére. A község lakossága is tudatosította hagyományainak értékét és a további gyűjtések során is készséggel állt rendelkezésünkre.

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei