Címke: Néptáncgyűjtés

A női táncok

A női táncok a magyar nép tánckészletének jelentős részét képezik. Funkciójukban, mozgáskincsükben, tempójukban szigorúan visszatükrözik a nők társadalmi besorolását, a középkorban és az újkorban...

Az év jeles napjaihoz kapcsolódó, tánccal egybekötött gyermekszokások

A népszokások – kötődjenek bár családi ünnepekhez, az év jeles napjaihoz vagy a munkavégzéshez – formai és tartalmi részből állnak.

A gyermeklagzi

A népi szokásokkal, hagyományokkal kapcsolatosan a gyermekjátékokban, táncokban gyakran előfordulnak a felnőtteket utánzó jelenetek. Ezek közé tartozott a gyermeklagzi, az effajta játékos táncok legteljesebb megnyilvánulási formája.

A magyar gyermekjátékok és táncok további típusai

A párválasztó táncok másik csoportját az eszközös párválasztók képezik. Az egyik gyermek kezében általában zsebkendő vagy pálca van és az adott dalrésznél megérinti a kiválasztott személyt.

A magyar gyermekjátékok és táncok fajtái és típusai

A tánc és a játék tartalmi gazdagsága, motívumainak és dallamszerkesztésének nehézségi foka, terjedelme és a kifejező mozdulatok elmélyültsége szorosan összefügg a játszók életkorával és...

Fehér liliomszál – magyar gyermekjátékok és táncok

„Aki nem szereti a magyar népet, az leghamarább a gyermekeken át fogja megszeretni, amint e játékok csodálatos kaleidoszkópjából felé sugárzó, s a pajkos hetykeségtől...

A magyar táncdialektusok

A magyar néptánckincset, akárcsak a magyar kultúrát egységesnek tekintjük. A szlovákiai magyar néptánckincs ennek az egységes hagyománykultúrának a szerves része. Formái, fajtái, típusai, dallamvilága,...

Takács Andrást Táncművészetért díjjal tüntette ki a Magyar Táncművészek Szövetsége

Idén márciusban vette át Balog Zoltán minisztertől a Martin György-díjat, és április 29-én a Magyar Táncművészek Szövetsége a tánc világnapja alkalmával tüntette ki Takács Andrást a Táncművészetért díjjal, amelyet a Művészetek Palotájában rendezett gálaműsor keretében vett át.

Néptáncaink formai és történeti stílus szerinti felosztása

A tánc világnapján - amelyet az UNESCO kezdeményezésére 1982 óta tartanak világszerte - folytatjuk Takács András sorozatát népi táncainkról és tánchagyományainkról. Néptáncainkat formai szempontból négy...

Néptáncaink helye a hagyománykultúránkban

Az előző írásunkban felsorolt táncokon kívül voltak és vannak csak egy-egy családi ünnepélyhez, jeles naphoz, évfordulóhoz és egyéb eseményhez kapcsolódó táncaink is.

Néptáncaink kialakulása

A mi felvidéki magyar nemzetiségi táncaink is az egységes magyar nemzeti tánckultúrának a részét képezik.

Az egyes táncfajták jellemzése

Az egy tőről fakadó tánc az idők folyamán társadalmi rétegződés és típus szerint osztódott. Napjainkra azonban megszűnt a társadalmi rétegződése. A tánc mai felosztását a funkciója határozza meg, táncfajtáit eszerint mutatjuk be röviden.

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei