Címke: Szent László-ábrázolások a Felvidéken

PrintFriendly and PDF
A kutatások szerint ebben a régióban maradt fenn a legtöbb olyan freskó, amely a lovagkirályt ábrázolja. Köszönhető mindez annak is, hogy László király kultusza az Anjouk idejében teljesedett ki, akiknek bázisa éppen Gömörben volt.

PrintFriendly and PDF
Csetnek települést 1243-ban IV. Béla király oklevelében említik először. A Rozsnyói járáshoz tartozó településen 14. századi gótikus plébániatemplom van, korabeli freskókkal. A templomot 1970-ben...

PrintFriendly and PDF
Szent László tiszteletét és szeretetét nyomon követhetjük a 12. század végétől napjainkig. A lovagkirály szentté avatása idején Váradon már megszületett a himnusza (Regis...

PrintFriendly and PDF
Szent László kultusza még életében kialakult, majd III. Béla király idején erősödni kezdett, az Anjouk és Zsigmond uralkodása alatt teljesedett ki. Mivel uralkodóként az...

PrintFriendly and PDF
Vörösalma a Kisszebeni járás települése, amely még az 1270-es években jött létre, oklevelek 1278-ban említik először. Római katolikus temploma eredetileg gótikus stílusban épült a...

PrintFriendly and PDF
Szent László király alakja máig él az egyházi hagyományokban és a magyar kultúrtörténet egyik legkedveltebb alakja. A középkortól napjainkig több templom oltárán, szobrain, faliképein...

PrintFriendly and PDF
A falu nevét - egy peres ügy kapcsán - 1269-ben említik először. A Túrócszentmártoni járáshoz tartozó Necpál területe valószínűleg már négyezer évvel ezelőtt lakott...

PrintFriendly and PDF
A Zsolnai megyében található községet a 13. században említik először, ebből megtudjuk, hogy a település Magyarfalu határában keletkezett. Plébániáját már 1332-ben említik. Liptószentandrás későgót...

PrintFriendly and PDF
Zsigrát 1245-ben említik először oklevelek, Sygra néven. Múltja és fejlődése szorosan kapcsolódik a szepesi vár történetéhez, melynek uradalmához tartozott. Nevét minden valószínűség szerint attól...

PrintFriendly and PDF
Vitafalva nevét 1253-ban IV. Béla király adománylevelében említik először. A király Vitnek és utódainak adja a Hernád melletti erdőt. A falu Szent Fülöp és...

PrintFriendly and PDF
A Lőcsei járáshoz tartozó Szepesmindszent a 12. század végén keletkezett, az első falu a tatárjárás során elpusztult, majd németeket telepítettek ide. Szepesmindszent templomát -...

PrintFriendly and PDF
Már a 13. század közepén létezett itt település, Villa Lomnicza néven említik először az oklevelek, több névmódosításon esett át a falu, a 15. században...