Címke: Szent László-ábrázolások a Felvidéken

PrintFriendly and PDF
Konzolszobrokon is ábrázolták a szenteket, így Szent Lászlót is. Ilyen szobor látható Besztercebányán és Eperjesen. A konzol a fal síkjából vízszintesen kiugró épületrészt (erkélyt,...

PrintFriendly and PDF
Volt egy élő magyar hagyomány, melyet még Szenczi Molnár Albert zsoltárfordító is megemlített, mely szerint a háromkirályokat a három magyar szent király (két király,...

PrintFriendly and PDF
A középkorban is jellemző volt, hogy a faliképeken több szentet is ábrázoltak. Gyakran előfordult, hogy Szent Istvánt, Szent Imrét és Szent Lászlót együtt ábrázolták,...

PrintFriendly and PDF
Nyitrakoros a Nagytapolcsányi járás települése, amelyet Nyitra megyében találunk. Abban a kerületben, amelyiknek címerében Szent László királyt láthatjuk, amint az lesújt a kun harcosra. A...

PrintFriendly and PDF
A Tőketerebesi járáshoz tartozó leleszi Szent Mihály kápolnában egy szent Erzsébetet ábrázoló freskótöredék alatt a három szent király félalakos képe látható, Szent Lászlónak csak...

PrintFriendly and PDF
Petőszínye a Kassa-vidéki járás települése, amelynek területén már az újkőkorban is éltek emberek. A falutól keletre lévő várhegyen a 12-13. század fordulóján várat építettek,...

PrintFriendly and PDF
A kutatások szerint ebben a régióban maradt fenn a legtöbb olyan freskó, amely a lovagkirályt ábrázolja. Köszönhető mindez annak is, hogy László király kultusza az Anjouk idejében teljesedett ki, akiknek bázisa éppen Gömörben volt.

PrintFriendly and PDF
Csetnek települést 1243-ban IV. Béla király oklevelében említik először. A Rozsnyói járáshoz tartozó településen 14. századi gótikus plébániatemplom van, korabeli freskókkal. A templomot 1970-ben...

PrintFriendly and PDF
Szent László tiszteletét és szeretetét nyomon követhetjük a 12. század végétől napjainkig. A lovagkirály szentté avatása idején Váradon már megszületett a himnusza (Regis...

PrintFriendly and PDF
Szent László kultusza még életében kialakult, majd III. Béla király idején erősödni kezdett, az Anjouk és Zsigmond uralkodása alatt teljesedett ki. Mivel uralkodóként az...

PrintFriendly and PDF
Vörösalma a Kisszebeni járás települése, amely még az 1270-es években jött létre, oklevelek 1278-ban említik először. Római katolikus temploma eredetileg gótikus stílusban épült a...

PrintFriendly and PDF
Szent László király alakja máig él az egyházi hagyományokban és a magyar kultúrtörténet egyik legkedveltebb alakja. A középkortól napjainkig több templom oltárán, szobrain, faliképein...