A Felvidék Ma többször beszámolt róla, hogy veszélyben forog a Szlovák Rádió kisebbségi adója, a Pátria Rádió, ugyanis a Szlovák Rádió a jövő évtől középhullám helyett főként interneten és műholdon keresztül közvetítené műsorait. A Rádió Tanács tegnap délutáni és ma délelőtti  ülésénének témája a Pátria Rádió további sorsa.

A Pátria Rádió szerkesztői készítettek egy összegzést, amelyben a Szlovák Rádió költségvetésével és a rádió vezetőinek döntéseivel foglalkoznak. Az összegzés szövegét magyarul közöljük.
A Szlovák Rádió költségvetése a legfontosabb számadatok tükrében:

A rádió 2007-es évi költségvetése 860 millió Sk, amiből a Pátria Rádió működtetésére szánt összegek: 45.400.000 Sk a középhullámú sugárzás költségeire, 14.113.000 Sk pedig az egyéb költségek fedezésére, vagyis a nemzetiségi adó 2007-es évi össz-költségvetése 59.513.000 Sk.
Ez az összeg a szlovák közszolgálati rádió éves költségvetésének mindössze 1,65 százaléka.

Mindezek ellenére a Szlovák Rádió nem volt képes veszteség nélkül gazdálkodni. A Pátria adó középhullámú adásának megszüntetése sem garantálja a közszolgálati rádió veszteség nélküli működését a 2008-as naptári évben, mindamellett súlyosan sérti a műsortovábbításról szóló törvényt, amely a műholdon és az interneten történő műsortovábbítást csak mint kiegészítő lehetőséget jelöli meg. Az ilyen beavatkozás egyúttal sérti az állampolgári jogokat, továbbá azon előfizetők jogait, akik nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozónak vallják magukat.
A középhullámon történő sugárzás megoldatlansága már régóta húzódik. 2003 decemberében kormányrendelettel megszüntették ugyan, de a 619/2003-as, a Szlovák Rádióról szóló törvény továbbra is előírja a kormánynak a középhullámon történő műsorszolgáltatáshoz szükséges költségek előteremtését.
A Szlovák Rádió vezetősége végig tisztában volt azzal a ténnyel, hogy a középhullámú sugárzás költségeinek problémája továbbra sem megoldott. Mindezek ellenére a 2007-es évben semmit sem tettek annak érdekében, hogy a Pátria műsorainak sugárzását ne csak középhullámon, hanem más hullámhosszokon is lehetővé tegyék. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a rádió vezetését a kisebbségi műsorok sugárzásának bebiztosítása terén a teljes passzivitás jellemezte.
Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy 2007. január 29-ig a Szlovák Rádió a Pátria adó műsorait URH-adók segítségével is sugározta, majd ezt a dátumot követően visszaállt a kizárólag középhullámon történő sugárzásra, akkor erősen gyanítható, hogy a rádió vezetésének ezzel a lépéssel konkrét célja volt.
A rossz anyagi körülmények ellenére is a rádió a 2007-es évben több URH-adót helyezett üzembe a Rádio FM és a Devín adók műsorainak továbbítása céljából. Vajon miért nem oldotta meg hasonló módon a rádió vezetősége a Pátria adó műsorainak továbbítását? Miért nem lát más megoldást, mint a nemzetiségek nyelvén sugárzó műsorok kizárólagos megszüntetését?
Az a terv, hogy a Regina adón az esti órákban egyórás műsort sugároznának a nemzetiségek nyelvén is, csak figyelemelterelés arról a tényről, hogy a Szlovák Rádióról szóló törvény súlyos megsértéséről van szó.
Ezért kérjük a tisztelt Rádiótanácsot, hogy a rádiót érintő költségvetés összeállításakor a 2008-as évet illetően szigorúan az érvényes törvények szellemében járjon el.

TT, NCs, Felvidék Ma