Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő.

A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg!
Mt 11,11-15

Elmélkedés:

Jézus születésével, e világba érkezésével az üdvtörténet új korszaka
kezdődik el. Korábban az emberek az Istentől származó prófétai ígéretek alapján várták, hogy eljöjjön a Megváltó, azaz beteljesedjenek ezek az ígéretek. Keresztelő Szent János az a próféta, aki már megéli az egykor tett ígéret megvalósulását és láthatja a földre érkező Megváltót, Jézust. A Jézus által elhozott új korszak lényege, hogy elkezdődik Isten Országának vagy más kifejezéssel a mennyek országának megvalósulása a földön. Ennek az Országnak a tagjai azok lehetnek, akik a passzív várakozásból átlépnek a tevékenységbe, s maguk is akarják az Ország megvalósulását és terjedését.

Imádság:

Üdvözítő Jézus Krisztusom, könyörülj rajtam, szegény bűnösön! Hiszek az
Atyában, Teremtőmben, hiszek a Fiúban, Megváltómban, hiszek a
Szentlélekben, Vigasztalómban; ebben a hitben akarok élni és halni.

Horváth István Sándor