Felnőtt, köztiszteletnek örvendő irodalombarátok fogadták a gyerekeket december 11-én a rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtárban a Nemzetközi Mesenap alkalmából. A város kisebbjei élvezhették a ,,nagyok“ meséit, miközben kellő motivációt kaptak a könyv szeretetéhez.

A mesepáholy, melyet Ing. Dušan Šarkan fafaragó munkája tett még hitelesebbé, e napon óránként váltogatta a mesemondókat, más-más témával. Az üzenetük viszont megegyezett: felhívni a figyelmet a könyv szerepére, az olvasás fontosságára, a könyvtárlátogatás kellemes varázsára.
A napot Rimaszombat polgármestere, Cifruš István nyitotta meg, majd őt követve Michaela Vetríková, Marta Hlušíková, Zsélyi Katalin, Mgr. Marian Lacko, Jaroslava Lajgútová és Ing. Dušan Šarkan foglaltak helyet a mesemondó trónon.
Victor Hugo üzenetével búcsúztak el a könyvtár alkalmazottjai a gyerekektől : ,,a sok, szép könyvnek okos olvasókra van szükségük“.
Rimaszombat.eu