Decemberben került sor a Református Nőszövetség következő konferenciájára, amelyet Deregnyőn, a Tanulmányi Központban tartottak meg. Viszonylag hosszabb szünet után találkoztunk újra az asszonytestvérekkel, akik láthatóan örömmel jöttek erre a találkozóra.

A nyitóáhítat igemagyarázatával Csoma László deregnyői lelkipásztor szolgált a Lukács ev. 1. rész 24-46 versei alapján. Igehirdetése egyértelmű felhívás volt az ádventi napok megélésére, Mária és Erzsébet találkozása ükrében. Hangsúlyt kapott a magyarázat során az az átlényegülés, ami a másik ember felé belülről történik, amit ez a különös találkozás bizonyít. Mi is találkoztunk Jézussal, aki ismeri gondjainkat, és igazi csoda, amikor Isten Igéje beteljesedik rajtunk, megáldja együttlétünket. Majd a 312 dicséret éneklése után országos elnökünk Szabóné, Kozár Éva lelkipásztor üdvözölte a konferencia résztvevőit, valamint Virágh Sándor – sárospataki lelkipásztort és hitvesét, aki majd előadással szolgált a „Református hitünk oltalmazása az újjáéledő hiedelmek tükrében” – címmel. Megvallom ezúton, hogy ezt az előadást minden református gyülekezetben jó lenne megtartani, s így nemcsak a jelenlevő nőtestvérek, hanem minden gyülekezeti tag meghallhatná, mivel a napjainkban egyre divatosabbá való hiedelmekről – szokásokról ad tudósítást, aminek a mi gyülekezeteinkben is vannak látható jelei. Az, hogy ma a hitnek kisebb lett a becsülete, mert most mindent szabad, csak arra enged következtetni, hogy az ember nem figyel Isten törvényére. Inkább keresi és járja a hiedelmek útvesztőit, ami előbb – utóbb lelki válságba sodorja, lhitetetve az emberrel, hogy előreláthatóan biztosítja jövőjét, ha rábízza sorsát, vagyonát. Kihasználja, hogy az ember bizonyos helyzetbe kerülve nem döntőképes és a döntést rá bízza a kínálkozó hiedelmekre. Sajnos nagyon sokan engednek az efféle győzködéseknek, holott ezáltal a személyiségüket adják fel, ami minden ember fontos kincse. Itt kellene megjelennie annak a lelki hagyatéknak, amit neveltetésünk során biblikus hitként kaptunk. Előadónk készségesen válaszolt a feltett kérdésekre a jóslás, az álomlátás, a jövendölés témakörében. Áldott, szép együttlétben volt részünk – ami feltöltődést adott minden jelenlevőnek.
Református Újság