dunaszerdahely01

A folyó választási időszak 7. ülését tartotta meg decemberben a dunaszedahelyi városi képviselő−testület. A tanácskozást Hulkó Gábor alpolgármester vezette és több mint 30 pont volt napirenden.

Az első pontok között szerepelt a 2007−es költségvetés módosítása. A mutatkozó többletkiadásokat az is indokolja, hogy a Hypernova mögötti családi házas övezet közművesítése során előre nem tervezhető költségek merültek fel, továbbá az övezetben 2,5 millió koronából új pihenő− és rekreációs park is létesül. Nemkülönben a termálfürdő új wellness központjának építésénél, ahol pl. a beléptető rendszer, az akadálymentesítés, az ún. kiúszó medence és a tűzvédelmi jelzőrendszer többletkiadással jár.
Az idén épül fel a 2007-re tervezett új sportcsarnok
Az új városi sportcsarnok is többletkiadást igényel, mivel áttervezték több mint 700 férőhelyesre. A sportlétesítmény építése a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárás lezárultával várhatóan a jövő év első felében elkezdődik.
A képviselők végül megszavazták az idei költségvetés módosítását. A városi képviselő−testület jóváhagyta a város 2007−2013-ra szóló gazdasági és szociális fejlesztési programját. Az uniós alapoknál történő pályázatoknál is fontos dokumentum objektíven összefoglalja a város jelenlegi helyzetét, felméri a lehetőségeket és kitűzi a prioritásokat. A képviselők megszavaztak továbbá néhány telekeladást− és cserét, városi illetékés adómódosítást, valamint az erre vonatkozó általánosan kötelező érvényű városi rendeleteket. Jóváhagyták továbbá a Pro DS Kártya kiadását és használatát szabályozó alapelveket is, amelyek a kártyával járó összes kedvezmény körét pontosítják.
Ismét téma volt a Banner Baterien akkumulátorgyár egyházkarcsai letelepedése
A képviselői interpellációkban az osztrák Banner Baterien akkumulátorgyárra és a rászorulók megsegítésére vonatkozó kérdések álltak az előtérben. A gyár egyházkarcsai letelepedésének ügyét Antal Ágota firtatta. Hulkó Gábor alpolgármester válaszában elmondta, hogy az országos környezetvédelmi felügyelőség is foglalkozik a Banner beruházással, a város alkalomadtán megtámadhatja az építési engedélyt, mert jelentős környezet− és egészségkárosító kockázata miatt Dunaszerdahely ellenzi a beruházást. Hulkó Gábor képviselő a Banner−üggyel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy az MKP városi és járási szervezete által indított tiltakozó petícióhoz csatlakoztak a járásban működő szlovák kormánypártok is, hiszen regionális és országos érdekről van szó.
Segítségnyújtás a rászorulóknak
Felvetődött a városban élő hajléktalanok önkormányzati megsegítésének a kérdése is. Utóbbi témában Jarábik Gabriella is felszólalt. A 2008−as városi költségvetés szükséglakások, illetve átmeneti szállás létesítésével is számol, hangzott el az interpellációra adott válaszban. Bugár György képviselő ennek kapcsán elmondta, hogy a városi önkormányzat segítségével a dunaszerdahelyi Ferences Világi Rend Szervezete a rászorulóknak régóta gyűjt élelmiszert és ruhafélét a vállalkozóktól és egyéni adakozóktól.
Előkészítés alatt a Vámbéry tér felújítása és revitalizációja
Zirig Ferenc képviselő a Szent István tér járműforgalmának egyirányúsítását, Nagy Krisztián pedig a Vámbéry Ármin AI előtti sűrű forgalom megoldását és parkolók építését indítványozta. Érsek Rudolf a Városháza téri közlekedési tükör (a múzeumikanyarnál) visszahelyezését kérte. Kanovits György képviselő kifogásolta, hogy a Vámbéry téri körárkád több helyen beázik. A városi hivatal illetékese válaszában elmondta, hogy az árkád tetejének beázásáért javarészt egyes környező lakók hibáztathatók, akik a tetőre dobálják ki a szemetet és ide eresztik a szennyet is. Az önkormányzat nemrégiben több tonna hulladékot távolíttatott el róla. Szelle Erika építési osztályvezető hozzátette, hogy előkészítés alatt van a Vámbéry tér felújítása és revitalizációja. Sikeres pályázat esetén a 2009−ben kezdődő nagyszabású átalakítás része lesz a föld alatti parkolóház megépítése is, elkészülte után kialakul egy szép belső városmag a templomtól a Bartók Béla sétánnyal és a művelődési központ előtti szökőkúttal és parkkal, amelyeket ugyancsak felújít a város. A továbbiakban Hegyi Gyula képviselő a Barátság téri tömeggarázs helyzetével foglalkozott. A megnyugtató megoldáshoz szükség volna a garázstulajdonosok társulásának megalakulására.
Dunaszerdahelyi Hírnök