Meg sem kezdhette tényleges működését a Bósza János nevével fémjelzett Nomos Regionalizmus szervezet, és – nevetséges indokokkal – a szlovák Belügyminisztérium máris beszüntette tevékenységét.

Nevetséges, mert a Nomos Regionalizmusnak jóformán ideje sem volt arra, hogy bármi olyat is cselekedjen (noha Bósza János szavai szerint ilyet nem is terveztek), amely ellentétes volna a polgári társulások működésével. A belügy kifogásolta, hogy Bósza János autonómia-párti honlapot futtat – ami ugyan igaz (Commora aula), de semmi köze a Nomos Regionalizmus szervezethez.

Botrányos, mert a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) javaslatára tette ezt a Belügyminisztérium. Mindössze három nappal azután, hogy Bósza János a TA 3 televízióban szerepelt Anna Belousovová SNS-alelnöknővel, aki már ott jelezte, hogy mindent elkövet majd, hogy Bósza János szervezetét beszüntessék – és ahogy kiderült, óhajukat a Belügyminisztériumban tárt karokkal fogadták.

Bósza János soha sem nyilatkozott olyan értelemben, hogy Szlovákia területi egységét kétségbe vonná. Amit javasolt, az szlovákiai belügy, hiszen autonómia-javaslata tulajdonképpen nem más, mint egy legitim javaslat Szlovákia területi-önigazgatási feloszlatására. És itt nem arról van szó, hogy az kivitelezhető-e vagy sem, hanem arról, hogy az semmiben sem sérti az európai uniós (ahová Szlovákia is tartozik) normákat.

Bósza János fellebbezést nyújt be a Belügyminisztérium döntése ellen, mivel a döntést az alkotmány szabad véleménynyilvánításra és az egyesülési jogra vonatkozó fejezetei megsértésének tartja.

Nem árt emlékezni arra sem, hogy a Robert Kaliňák vezette Belügyminisztérium “tarsolyában” eddig már mi minden fért bele. Csak “hab a tortán”:

  • Malina Hedvig ügye, illetve a csallóközi lány meghurcoltatása
  • Botrányos videofelvételek – amelyeken állítólag rendőrök tartanak lőgyakorlatot egy Hedvignek elnevezett bábun.
  • A Nomos Regionalizmus szervezet körülményes bejegyzése és azonnali beszüntetése

A közelmúlt szlovákiai történéseit figyelve csak bízni lehet abban, hogy a fellebbezésnek lesz foganatja. És drukkolni Bósza Jánosnak, hogy ha Szlovákiában csődöt mond jogos panaszának orvoslása, akkor lesz ereje, társai, pártfogói ahhoz, hogy nemzetközi szinten keresse igazát. Nem kétséges, ha a nemzetközi bíróságon beperelné Szlovákiát alkotmányos jogainak korlátozásáért, legyőzné Szlovákiát, amelynek mai vezetői számára – úgy tűnik – még az is bűn, ha valaki csak kiejti a száján az “autonómia” szót.
O.N.