Az alapszervezetek elnökei és a járási választmány tagjai az idén is értékeléssel és cselekvési programmal kezdték az évet. Az új kihívások új módszereket követelnek, de a hagyományosan bevált rendezvényeket az elmúlt évben is kedvező visszhanggal zárták, és ezekről az idén sem mondanak le. Boda Ferenc titkár, aki a rendezvények állhatatos motorja, még a legfontosabb rendezvényekből is hosszú felsorolást tudott tartani: az éneklőcsoportok sikerei egészen az országos döntőig, a népművészeti fesztiválok, a jászói nyári egyetem és az országos színjátszó fesztivál megrendezése, tanfolyamok, helyi és körzeti Csemadok-fórumok…
Annak is köszönhető, hogy eleven a kapcsolat a régió falvaival, embereivel, és egy-egy előkészítő és értékelő konferenciára, amilyen február 9-én is volt Szepsiben, szinte minden alapszervezet megjelent, néhány helyről többen is. Zachariás István, Szepsi polgármestere a uniós támogatások lehetőségéről, Csoltkó Jenő (a választmány elnöke és egyben megyei képviselő is) a járás és kerület perspektíváiról is szólt. Enyhe bírálattal, de tudomásul vették a tagkönyvcserékre vonatkozó feladatokat, felkészültek az adóalap két százalékának átutalására, mely a Csemadok számára szintén fontos bevétel, és a pályázatok terén sem szeretnének lemaradni a támogatásokról, amihez a területi iroda tanfolyamot is szervez. Az alapszervezetek immár minden községben megrendelik az Itthon c. lapot, mely remélhetőleg a Csemadok tevékenységének tükre is lesz, és támogatják a Magyarok Világszövetségének felvidéki megújulását, hogy a hetven éve alakult szervezet a Kárpát-medence magyarságának szemében visszanyerje azt a rangot, amivel az alapítók elindították.
Kedves kis ünnepléssel zárult a találkozó. 60. születésnapja alkalmából köszöntötték Bubenko Györgyöt, aki már legalább negyven éve aktív szervezője és támogatója a Csemadoknak , egykori nyári művelődési táborokból, a kassai klubmozgalomból indulva lett elismert személyisége a térségnek, s jelenleg a területi választmány alelnöki funkcióját is betölti.

(MML) kép és szöveg

További képek a Képgalériában