Szlovák-magyar közös kooperációs projekt keretében szeretné megvalósítani a kassai és miskolci állatkert a szűkebb és tágabb környezet természetvédelmi tudatának növelését, tájékoztatott a kassai magisztrátus szóvivője Jana Geročová a Teledom művelődési központban. A projekt támogatására, amely a határ menti régiókban a turizmus fejlesztését szolgálja a jövőben, uniós alapokból szereztek 2,5 millió koronát. A nevelési célok elérését mindenekelőtt az alapiskolákra összpontosítják, ahová három nyelvű propagációs anyagot juttanak el mindkét állatkert életéből, DVD kísérőfilmekkel kiegészítve.

A propagációs anyagot az állatkertbe látogató turisták is megtekinthetik helyben, függetlenül attól, ki honnan érkezik. Egyszóval, a széles nyilvánosság számára is elérhető az ismeretszerzés lehetősége.

A kassai állatkertet évente 130 000 személy látogatja meg, a projekt bevezetése után 200-300 ezer látogatóval számolnak. A Kassa–Kavečany állatkert főleg az euro-ázsiai faunára orientálódik a maga 288 hektárnyi területén, amely az öt kontinensről származó 900 állatával és 155 állatfajával a legnagyobb Közép-Európában.

déva, Felvidék Ma