MintaképDuka Zólyomi Árpád, a Magyar Koalíció Pártjának európai parlamenti képviselője a parlament mai strasbourgi plenáris ülésén felszólalt Koszovó függetlenné válása ügyében.

“Koszovó kihirdette önállóságát. A dolog nem ért bennünket váratlanul. A függetlenné válás tényét a nemzetközi közösségnek tudmásul kell vennie. Ahhoz, hogy a régióban béke és stabilitás legyen, az EU tagállamainak egységesen kell fellépniük és támogatniuk kell ennek az új államnak a fejlődését, mégpedig az Ahtisaari-terv értelmében.

Egyes tagállamok és politikusaik, – köztük Szlovákia képviselői is -, minden valós alap nélkül olyan képtelenségeket terjesztenek, hogy a koszovói önállóság kihirdetése veszélyes precedenst teremt. Ők teljes tévedésben vannak.

Koszovó egyedülálló és kivételes eset. Gondoljunk csak bele a kilenc évvel ezelőtti eseményekbe, amikor a szerb katonai gépezet az albánokkal szembeni népirtásra használta fel erejét. Ezekután teljességgel érthető, hogy az albán közösség nem kíván többé a Szerb Köztársaság keretein belül élni, illetve, ha erre kényszerítenénk őket, az újabb háborúba torkollana.

Az Európai Unió fontos feladata, hogy a régióban egy olyan jól működő, az allámpolgári egyenlőségen alapuló társadalmat alakítson ki, amelyben az identitás megőrzése és fejlesztése céljából a kisebbségek széleskörű jogokkal és saját közigazgatással rendelkeznek, ami a szerbek esetében széleskörű autonómiát jelent.”