Rendhagyó történelmi órára került sor a Rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban a Felvidéki kitelepítések valós képei – címmel.

Fehér Csaba történész az igazgatóság meghívására jött el a gimnáziumba előadást tartani. Az iskola dísztermében mintegy 70 diák és felnőtt előtt mutatta be a kisebbségi magyar sorsunk sötét korszakát, az 1945- és 1948 közötti éveket elevenítette fel előadásában és dokumentumfilmen keresztül. Az előcsarnokban az ezzel kapcsolatos kísérő kiállítás is helyt kapott.
Nagy vonalakban érintette az 1920-as trianoni egyezmény következményeit, az 1938-as visszacsatolást, majd az ezt követő Benesi-dekrétumok rendeleteit, melynek alapján történt a magyar és német nemzetiségű polgárok meghurcoltatása, deportálása, az áttelepítések sorozata.

A felnőtt hallgatóság figyelmét felhívta, hogy az ezzel kapcsolatos petíciós íveket hol találják, ha aláírásukkal támogatni kívánják az érintettek, meghurcoltak erkölcsi és anyagi támogatását.

Többek között megköszönte a Szövetség a Közös Célokért munkatársainak a munkáját is, akik segítenek a petíciós ívek összegyűjtésében és továbbításában.
Molnár Zsuzsa