A Gömöri Médium Társaság (GMS) a www.rimaszombat.eu internetes portál működtetőjének ügyvezetői átadták a rimaszombati Matej Hrebenda Járási Könyvtárnak azokat a könyveket, amelyeket a könyvtár szakirodalmának bővítésére kihirdetett nyilvános gyűjtésből vásároltak.

A Gemerská mediálna spoločnosť ügyvezetői, Boros András és Matej Krivulka szerint 32 ezer koronát sikerült összegyűjteni. A legmagasabb összeget Rimaszombat városa és Ivan Mikloš parlamenti képviselő adta, aki egyben a nyilvános gyűjtés hivatalos kihirdetője is volt. „A gyűjtést a rimaszombati SDKÚ, továbbá vállalkozók és a város polgárai is támogatták, akiknek ezért köszönet jár.“, nyilatkozták a GMS ügyvezetői.

Az átadáson, amelyen Cifruš István Rimaszombat polgármestere is részt vett, a szervezők köszönetet mondtak a rimaszombati Ivan Krasko Gimnáziumnak, a Kereskedelmi Akadémiának és az Egyesült Iskolának is, amelyeknek diákjai aktívan részt vettek a gyűjtésben és szervezésben.

A rimaszombati könyvtár 68 szlovák nyelvű és magyar nyelvű szakkönyvvel lett gazdagabb, amelyből a legdrágább egy 3000 koronás kétkötetes általános enciklopédia. A rimaszombati könyvesboltok (a MARSAB Könyvesbolt és a Tompa Mihály Könyvesbolt, mindkettő a rimaszombati Fő téren található) engedményekkel járultak hozzá a gyűjtéshez.

A gyűjtés kihirdetése a GMS által rendezett társadalmi rendezvény része volt, amelynek Ivan Miklošon kívül vendégei voltak Cifruš István, Rimaszombat polgármestere, Jozef Mikuš és Simon Zsolt parlamenti képviselők, Jana Uhrinová a Rimaszombati Körzeti Hivatal elöljárója és a város vállalkozói és kulturális életének személyiségei.

rimaszombat.eu