A Világbank szerint Szlovákia valamennyi feltételt teljesít ahhoz, hogy átsorolják a fejlett gazdasággal rendelkező államok közé. Ez többek között azt is jelenti, hogy ezentúl már nem szorul segítségre az ország hitelfelvétel formájában, hanem éppen ellenkezőleg, Szlovákia fog segíteni más államoknak a felzárkózásban.

Döntését a Világbank Szlovákia kedvező makroökonómiai fejlődésével és a tervezett euróbevezetéssel indokolja. Sikerült továbbá teljesíteni a másik fontos feltételt is, mégpedig az egy főre jutó bruttó átlagbevétel kedvező nagyságát. A Világbank számításai szerint egy fejlett ipari állam átlagpolgára átszámítva évi 130 ezer koronának megfelelő összeget kell, hogy keressen, ami Szlovákia esetében már most meghaladja a 160 ezer koronát.
A fejlett ipari államok közé történő sikeres felzárkózást a Pénzügyminisztérium az év végéig szeretné hivatalosan megerősíteni, amely annak idején az átsorolás kérvényezője volt a Világbanknál. Annak érdekében, hogy az átsorolási folyamat teljes mértékben sikeres legyen, Szlovákiának kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozólag, hogy nem fog hitelt felvenni a Világbanktól. Sőt, éppen ellenkezőleg, a jövő évtől kezdve Pozsonynak kell majd segítséget nyújtania a többi felzárkózó államnak.

SITA, SME, FelvidékMa