A 2500 felvidéki általános iskola csaknem felében 200-nál kevesebben tanulnak. Ezek az intézmények, köztük a legtöbb magyar tannyelvű is, nem pályázhatnak a felújítások támogatására.
A szlovák régiófejlesztési és építésügyi minisztérium indoklása szerint nem akarnak pénzt költeni olyan iskolák javítására, amelyeket vélhetőleg rövid időn belül bezárnak. A Magyar Koalíció Pártja azonban úgy véli: ezzel a rendelettel a nagyvárosi és központi iskolákat emelik ki, a kisebb létszámú intézmények kárára.
A felvidéki Csicsón az óvodát összevonták az iskolával, így a létszám meghaladja a 200 főt.
„Nagyobb összeget fordított pályázat útján a község a tetőszerkezet javítására, mert épületünk lapostetős és rengeteg beázás volt, egészségtelen volt és hát balesetveszélyes is volt, továbbá a szociális helyiségek átalakítása történt meg, mert ezek is – 26 éves épületről lévén szó – már olyan állapotban voltak, hogy rászolgáltak a felújításra” – mondta Szakszon Gyula, a Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda igazgatója.
Ha csak hat diákkal kevesebb tanulna az intézményben, ezekre a munkákra nem lett volna pénz!
„A reformnak a hosszú távú stratégiája érvényesül ebben, tehát eleve kizárja gazdaságilag a lehetőségből a kisebb intézményeket” – véli Földes Csaba, Csicsó polgármestere.
A minisztérium 640 iskola felújításával számol. Erre 400 millió euró áll rendelkezésre 2013-ig.
Duna TV