A feltámadás témáját felfedezte a hollywoodi filmgyártás is. A mozikban is vetített „A Test” (The Body) c. film bizonyos jeruzsálemi ásatások eredményeképpen bemutatja, hogyan találják meg Jézus földi maradványait.

A film által feldolgozott történetből megtudjuk, hogy egy fiatal izraeli régésznő, Sharon Golban, jeruzsálemi ásatásai folyamán felfedez egy sírt, amelyben egy, a Kr.u. 1. században keresztre feszített ember maradványait találják. A bizonyítékok (a korbácsütések nyoma, a töviskorona helye) mind abba az irányba mutatnak, hogy a sírba Jézus krisztus holttestét helyezték. A Vatikán a jezsuita Guttierez atyát -akit a neves színész, Antonio Banderas alakit-, küldi az eset kivizsgálására és az ügy gyors lezárására ad utasítást. A tényfeltáró misszió felkelti mind az izraeli, mind pedig a palesztin vezetés figyelmét, akik szeretnék saját politikai céljaik érdekében felhasználni a kutatásokat. A régésznő és a pap eközben igyekeznek az igazságra fényt deríteni az evangéliumi ige alapján: „Az igazság szabaddá tesz benneteket.” A film egyik mellékszereplője, a domonkos szerzetes Lavelle atya, nem tud hidat találni a hit és a tudás közt, s amikor arra a meggyőződésre jut, hogy Krisztus holtteste fekszik a felfedezett sírban, önkezével vet véget életének.
Jacob Kremer professzor, bécsi biblikus a film differenciált értékelésére szólított fel. Álláspontja szerint az jó vitaalap lehet a Krisztus feltámadását érintő kérdések áttekintéséhez. Kremer hangsúlyozta, hogy a feltámadást nem lehet bizonyítani – még az ún. „üres sir” jelével sem. Enélkül a jel nélkül is a keresztény hit központja maradna a halottakból való feltámadás. A professzor arra a tényre is utalt, miszerint a legrégibb bibliai beszámolók, pl. a páli levelek, esetében, a feltámadásról szólva nincs megemlítve az üres sir. Eszerint csak az a biblikus gondolkozástól idegen elképzelés, amely a testet és a lelket szétválasztja, követeli meg az üres sir tényének elfogadását. Kremer szerint a feltámadás tényét nem szabad testi valóságra leszűkítenünk, mert a Biblia úgy tekint a feltámadásra, mint ami felülmúlja a mi világunkat.
Kremerétől eltérő álláspontot képvisel Kurt Schubert professzor, a Katolikus Bibliaszövetség elnöke. Véleménye szerint az evangéliumban említett „húsvéti jelenéseket”, csak egy halott megjelenésének tartották volna, ha az Ősegyházban nem lett volna nyilvánvaló az „üres sir” ténye. Ha ehhez hozzávesszük még a korabeli zsidóság emberképét, amely szerint a feltámadott testnek azonosnak kell lennie a földi testtel, akkor el kell fogadnunk a test szerinti feltámadás valóságát. Ennek egyik fontos jele, hogy a sir üres volt, amiről az evangéliumok is hitelesen beszámolnak. Végül a feltámadás valóságát erősítik meg a sírnál felbukkanó angyalok is, akik kifejezik azt a hitet, miszerint Jézus, aki már nincs a sírban, azonos a Feltámadt Krisztussal – szögezi le Schubert professzor.

ThDr. Karaffa János