A “Szólásszabadságot akarunk…! Nem némíthattok el minket, Kék diktátorok…!” feliratú transzparenseket szorongató és bekiabáló mintegy 80 fős tömeg ilyen hangulatban fogadta a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió pártbíróságára és a székházba érkezőket.

A tiltakozók csoportját azok alkották, akik egyetértenek a pozsonyi kerületi szervezet március 5-én megfogalmazott felhívásával, és elutasítják az elégedetlenkedők kizárását szorgalmazó elnökségi döntést.

A párt székháza előtti kisebb csoportosulás szerint, amióta ellenzékbe szorult a párt, súlyos deformációkon ment keresztül. Mikuláš Dzurinda és az őt körülvevő emberek egyeduralkodói módszereket vezettek be, és igyekeznek elnémítani mindenkit, aki az övéktől eltérő véleményt képvisel.
Erre mutatott rá ,, Eljött a változás ideje…,, című felhívásában az a 14 párttag, akiknek a kizárásáról ma dönt a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió bírósága. Annak összehívására azonban fölöttébb gyanús körülmények között került sor.

Jozef Hrabina, az ítélőszék elnöke ugyanis tagadja hogy ő indítványozta volna az ülést, márpedig a párt belső szabályzata alapján erre csak neki van joga. Számára is talány tehát, hogy a testület többi tagja és az érintettek kitől kaptak az aláírásával ellátott értesítőt. Saját elmondása alapján maga is csak egy az SDKÚ székházából érkező elektronikus postából tudta meg, mi lesz a hétfői programja.

Dél körül azonban már el is hagyta az SDKÚ-DS pártbíróságának ülését Jozef Hrabina, a bíróság elnöke, aki azt kifogásolta, hogy az ülés összehívása előtt nem értesítették a tagokat a napirendről, és nem vett részt az ülés összehívásában.

A meghallgatások viszont tovább folytatódnak Anton Kupšo vezetésével. Közben a párt pozsonyi kerületi vezetősége holnapra tanácskozást hívott össze, a felhívást a pozsonyi régió vezetői közül 200-an írták alá.

A párt megújulását követelő országos és regionális politikusok előre tudják az ellenük folyó fegyelmi eljárás kimenetelét. Biztosak benne, hogy a pártbíróság az ő kizárásukat igazoló döntést hoz. Ha így lesz, akkor egy taggal az SDKÚ parlamenti frakciója is megfogyatkozik.
Martin Kuruc képviselő szerint pedig ezekután senki sem akad, aki nyíltan fel merné vállalni a véleményét.

Ivan Mikloš azonban tagadja, hogy a vezérkar ellen lázadók esetleges kizárása megtorló intézkedés lenne. A Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió alelnöke, Mikuláš Dzurinda legközelebbi munkatársa szerint Branislav Záhradník és társai nem azzal szolgáltak rá a büntetésre, hogy a párt vezetése ellen agitáltak, hanem, hogy önös érdekeik megvalósítása céljából feszültséget gerjesztettek.

A pártból való kizárás fenyegeti többek között Martin Kuruc parlamenti képviselőt, a párt pozsonyi kerületi vezetőjét Valentin Mikušt és az elelnököt, Branislav Zahradníkot is.

A Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió pár nappal ezelőtt döntött úgy, hogy kizárja a pozsonyi szervezet tizennégy tagját, akik bírálni merészelték a pártot. Tagságától megfosztottak az egynapos nagyszombati tanácskozáson egy képviselőt és a pozsonyi kerület vezetőjét.

Mikuláš Dzurinda pártelnök magyarázata szerint durva módon megsértették a párt alapszabályzatát, és végül semmi konkrétumot nem javasoltak. Az alapszabályzat szerint azonban a kizárást a pártbíróságnak is meg kell erősítenie.

A tagok kizárásának oka elsősorban az volt, hogy nyilvánosságra hozták a párton belüli változásra vonatkozó felhívást azt követően, hogy a párt vezetősége úgy döntött, nem medializálja a párton belüli ellentéteket.

A bírálók csoportját nem támogatta Juraj Liška képviselő sem, aki elsőként hívta fel Dzurinda figyelmét arra, hogy mondjon le. Ezzel ellentétben azt a nézetet képviselte, hogy a tizennégy delikvens megsértette az alapszabályzatot. A korábbi kritikai felhívással kapcsolatban azonban már nem akar állást foglalni.

TA3, Felvidék Ma, sk, Pátria,