A múlt hét elején Simon Zsolt, egykori agrárminiszter bejelentette: egy kizárólag Dél-szlovákiai Városok és Falvak Társulásának létrehozását szeretné elérni. Elmondta: a társulás semmiképpen nem bírna politikai és nemzetiségi jelleggel, kizárólag a régió érdekeit képviselné.

Az MKP-s képviselő indoklásában elmondta, hogy Dél-Szlovákia gazdaságilag egyre jobban elmarad a többi országrésztől, ezért olyan összefogásra van szükség, amely igazságosabb elosztást biztosítana országos szinten. A képviselő bemutatott egy Dél-szlovákiát ábrázoló térképet, majd hozzáfűzte: „Dél-Szlovákia egész területén mindössze 18 kilométer hosszúságú gyorsforgalmi út található. Ez pedig semmiképpen nem segíti elő a gazdasági fejlődést” – jelentette ki.

A Delta annak jár utána, hogy ki hogyan reagál Simon Zsolt felvetésére.

Az ügyben megszólalt Peter Horváth politológus is, aki elmondta: „A szlovák lakosságban egy Dél-Szlovákiát megjelölő térkép törvényszerűen nemzetiségi kérdést, autonómiai törekvések felélesztését idézi elő. Maga egy ilyen társulás lehet akár életképes is, de ez szélesebb körű vitát igényelne. Kérdés, hogy egy jól funkcionáló Szlovákiai Városok és Falvak Társulása mellett, szükséges-e újabb társulás létrehozása” – tette fel a kérdést Horváth.

Az MKP szóvivője egy mondattal kommentálta a javaslatot: „Simon úr egyéni kezdeményezéséről van szó, mi semmiről nem tudunk(!?)” Az ügyben megkerestünk több komáromi régióbeli polgármestert, de a kérdés felvetése óta eltelt rövid idő alatt, többségük még nem tájékozódott a kezdeményezést illetően. Ketten azonban mégis elmondták véleményüket. Fekete Iveta, Ekel polgármestere, a SZVFT külügyi bizottságának tagja elmondta, egyenlőre nem ismeri a javaslat valós céljait, hírfoszlányokból nehéz kiforrott véleményt alkotni. “Azt azonban elmondhatom, hogy a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának hagyománya van, és az ország településeinek 95 százaléka az ő kötelékébe tartozik. A társulás szakmailag szól hozzá valamennyi törvényjavaslathoz, de az egyes támogatásokat nem ő, hanem az egyes szakminisztériumok osztják szét. Az a megközelítés tehát, hogy egy újabb társulás majd változtat a helyzeten, igencsak sántít. Egy kidolgozott javaslat áttanulmányozása után, természetesen bővebben ki tudom majd fejteni véleményemet” – mondta Fekete Iveta.

Haris József, Naszvad polgármestere, a SZVFT országos elnökségének tagja is hasonló véleményen van. “A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása 57 régiót foglal magába, lényegében ők delegálják a küldötteket ebbe a társulásba. Amennyiben a Simon Zsolt által kezdeményezett új társulás tagja kíván lenni az országos társulásnak, úgy el tudom képzelni annak létrejöttét. A SZVFT Közép-Európa egyik legerősebb ilyen társulása. Évek óta eredményesen lobbizunk a mindenkori kormányoknál, és nem lenne szerencsés dolog ezt a társulást megbontani. Hasonló próbálkozások már voltak a múltban is, de nem jártak sikerrel. Ráadásul ha egy politikai párt képviselője kezdeményez hasonlót, akkor akarva-akaratlanul megfordul az ember fejében a politikai, esetleg nemzetiségi alapokon való megközelítés lehetősége” – véli Haris József.

Simon elmondása szerint csak akkor jön létre a társulás, ha elégséges érdeklődés mutatkozik iránta. Szerinte kijelentése óta több polgármester is pozitívan reagált felhívására.

Delta