Szlovákiában ma útkeresés folyik, a negativista szlovák öndefiníció magyarellenességhez vezet, amivel szavazatokat lehet nyerni – nyilatkozta Csáky Pál a FigyelőNetnek. A magyar külpolitikának türelemmel kell kezelnie a helyzetet, túlzottan puha hozzáállást Szlovákiában a gyengeség jelének tekintik. A kisebbségeknek elengedhetetlen az anyaország támogatása. A magyarellenes kirohanásairól ismert Ján Slota, aki nemrég tankkal akart Budapestre jönni újabban kettős kereszteket állít a magyar-szlovák határra, hogy ezzel űzze el a magyarok „hülye turulmadarát“. Robert Fico kormányfő a pozsonyi szovjet emlékmű mellől ostorozta a fővárosiakat, amiért nem elég szlávok. A magyar-szlovák konfliktus legfrissebb forrása a pilisszentkereszti szlovák művelődési ház elköltöztetése volt. A magyar diplomácia szerint ezzel Fico elismerte azt, amit a magyar kisebbséggel szemben tagadott: a határon túl élő kisebbségek ügye nemcsak az illető ország belügye.

Csáky Pált, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnökét a szlovák identitásról kérdeztük.

Miből táplálkozik a szlovák nemzettudat?

1990 óta vagyok megszakítás nélkül a szlovák parlament tagja, ebből 8 évig kormánytag voltam. Eme tapasztalataim alapján mondom, hogy általánosan elfogadott, megfogalmazott szlovák nemzettudat ma valószínűleg nem létezik. A társadalom, az értelmiség és a politika is két csoportra osztható: az egyik elfogadja az európai normákat és megpróbálja a közös történelmünket a sajátjaként is elfogadni, a másik valamilyen sajátságos, pontosan nem definiált szlovák utat szeretne követni, s ők inkább mítoszokból táplálkoznak. Ma ez utóbbiak vannak hatalmon, mint ahogy 1994 és ’98 között is ők voltak a meghatározók. Az igazság az, hogy az európaibb rétegnek sincs minden elemében megállapodott történelemszemlélete, ezt tükrözték vissza a Dzurinda-korszak magyar-szlovák villongásai is.

Fogalmazhatunk úgy, hogy „fiatal államiságuk“ miatt kisebbségi érzés fűti a szlovák nacionalistákat?

Biztos, hogy minden nemzet értelmisége számára problémát jelent, ha történelmét kutatva hiányzó vagy tisztázatlan részekre lel. A szlovák értelmiség ezzel a problémával az egész 20. század folyamán küzdött, s a vajúdás ma sem ért véget. Szerintem közös történelmünket nekik is fel kellene vállalniuk. Én több alkalommal felszólítottam a szlovák értelmiségieket, hogy ideje volna megalkotni egy modern nemzet- és társadalomképet. Ha ez megszületne, maguknak a szlovák értelmiségieknek kellene kimondaniuk, hogy rossz helyzet az, ha negatívan, másokkal – bizonyos fokig a magyarokkal, de 15 évvel ezelőtt a csehekkel – szemben definiálják magukat.

Egy ilyen gondolatsornak az is része kellene legyen, hogy Szlovákia társadalma egy multietnikus társadalom, amelynek minden ötödik tagja nem szlovák nemzetiségű. Ergo: a kisebbségi társadalmakkal kezdeni kell valamit, a demokratikus társadalomban el kell őket helyezni, mint teljes jogú alkotórészeket.

Az MKP szerint történelemgyártás, múltkeresés folyik ma Szlovákiában?

Vajúdás, útkeresés folyik. Nem lehet ugyanis azt mondani, hogy Szlovákiában mindenki osztja a jelenlegi kormánykoalició politikusai, illetve a nemzeti irányultságú történészek nézeteit. Ezek azonban hatalmi pozícióikat kihasználva most hangosabban hirdethetik téveszméiket.

Mennyire gyökerezik mélyen a mai szlovák társadalomban Slota és Fico magyarellenessége, nacionalizmusa?

Talán okos volna két részre osztani a kérdést. Fentebb már említettem, hogy a negativista szlovák öndefiníció okán nagyon sok szlovákban rögződött, hogy a jó szlovák egyben bizonyos fokig magyar- (vagy a múltban cseh-) ellenes. Történelmünk bizonyos fázisában talán mi is éreztünk valami hasonlót mondjuk az osztrákokkal szemben. Ugyanakkor Szlovákiában a magyarellenesség egyben politikai tényező is: szavazatokat lehet vele nyerni. A szlovák politikai gondolkodásban ez az elem mindig is jelen volt.

Hogyan kezelheti Magyarország a mai helyzetet?

Magyarországnak türelemmel, de elvszerű hozzáállással kell közelednie ehhez a kérdéshez. A túlzottan puha, egyoldalú gesztusok sehova nem vezetnek, a másik oldal azokat csak félreérti, a gyengeség jelének fogja fel.

Hogy viselkedhet a mai helyzetben, hogyan kezeli a helyzetet a felvidéki magyar kisebbség és az MKP?

Nekünk ugyancsak a türelem és a szívós munka marad. S a határozott jogvédelem is, nekünk ugyanis nincs hová hátrálnunk. Európa és Magyarország támogatása számunkra elengedhetetlenül fontos.

FigyelőNet