Az MKP sajtóosztálya az Új Szó 2008. április 29-ei, szerdai számában megjelent félrevezető információkkal kapcsolatban az alábbi helyreigazítást közli:
“Az MKP alapszabálya értelmében kétféleképpen indulhat fegyelmi eljárás a párt tagja ellen. Amennyiben a kezdeményező a párt járási etikai bizottságához fordul, úgy az Országos Etikai Bizottság mint fellebviteli szerv hozhat végleges döntést. Simon Zsolt ügye esetében ez két vonatkozás miatt jelent problémát: a rimaszombati járási etikai bizottság némely tagjának összeférhetetlensége, illetve a végleges döntés meghozatalának viszonylag alacsony foka miatt. Az elnökség ezért a másik utat választotta: a párt elnöke a párt országos szintű képviselőjeként, az elnökség jóváhagyásával a párt etikai bizottságához fordult, amely az ilyen procedúra esetében nem dönthet, csupán javaslattal élhet az MKP Országos Tanácsa irányában. A döntést ilyen esetben tehát az MKP Országos Tanácsa hozza meg, amely ellen nincs fellebezési lehetőség.

Dezinformációnak tartjuk továbbá az Új Szó ama hírét is, amely szerint az MKP rimaszombati járási elnöksége pártkongresszus összehívását javasolja. Az MKP Alapszabálya értelmében egyetlen járási elnökségnek nincs jogköre ilyen lépés megtételére.

Az MKP Országos Elnöksége továbbá hangsúlyozza, hogy a párt vezető politikusai Simon Zsolt fegyelmi ügyéhez nem fognak nyilvános véleményt mondani annak lezárásáig.”