A Feltámadási menet április 10-én az Ipoly menti Felsőtúr községből kétfelé ágazott. Első állomása Kelenye községbe vezetett, ahol György Ferenc lelkiatya és a község polgármestere fogadta a túri egyházközség képviselőit. A Feltámadási jelvényt népviseletbe öltözött fiatalok vették át, majd a hívekkel együtt litániát mondtak a magyarság egységéért.

Kelenyéből indult tovább a Feltámadási menet Szécsénykébe, Ipolynagyfaluba és Ipolybalogba, ahol a Szent Korona mása előtt fogadta a falu hívő közössége az Árpád-kori motívumú szárnyas keresztet. Itt Karaffa János Felsőtúr plébános mondott beszédet, aki kihangsúlyozta, hogy a Feltámadási menet a magyarság egységéért indult el. A jelvény további útvonala Nagycsalomja volt, majd pedig Balassagyarmat irányában hagyta el a Felvidéket.

A második ág Helembára és Garamkövesdre érkezett. Helembán imaórát végeztek a nemzet lelki megújulásáért, és a Szent Korona Lovagrend imáival fohászkodtak a jelenlevő lovagok és hívek Szűz Máriához, a Magyarok Nagyasszonyához. A község elöljárója szalagot tűzött fel a Feltámadási jelvényre, majd Garamkövesdre vitték tovább. Itt a helybéli hívek mellett Kicsind község képviselői is jelen voltak. Mindkét község polgármestere üdvözölte a Feltámadási menet zarándokait és szalagot tűztek fel a fából faragott szárnyas keresztre. A helyi lelkiatya, Farkas Zsolt szentmisét mutatott be és a templomban elhelyezték a jelvényt. Másnap, április 11-én az Esztergom-belvárosi plébániatemplomba viszik tovább a felvidéki zarándokok a Feltámadási jelvényt, hogy átadják anyaországi testvéreiknek.

FelvidékMa, Pázmaneum