Az alapiskolák első osztályába 2500 gyerekkel kevesebbet írattak be, mint az előző év iskolabeíratása alkalmával. Így a következő iskolaévben 53 791 új elsős lesz az oktatási intézményekben.

A 2008/2009-es iskolaévben a szülők több lányt írattak be, mint fiút, számuk meghaladja a kétezret. Az iskolába íratott gyermekek mintegy 91 százaléka látogatta az óvodát is. Viszont több mint 4600 gyermek számára a pszichológusok évhalasztást javasoltak, így továbbra is óvodások maradnak.
A legtöbb gyermeket az eperjesi /9543/ és kassai /8094/ kerületben irattak be. A legkevesebbet a nagyszombatiban /5083/. A pozsonyi kerület 5771 beíratást jegyez, a trencséni 5329, a nyitrai 6223, a zsolnai 7458 és a besztercebányai 6290.
Az alapiskolák az új iskolaévben 2626 önálló és 722 összevont osztályt nyitnak.

Sme, Felvidék Ma, sk