Rudolf Baláž besztercebányai megyéspüspök vikáriust nevezett ki a magyarul beszélő hívek számára. A püspöki helynök tisztét Mahulányi József ipolysági esperes tölti be a jövőben a besztercebányai egyházmegyében. Rudolf Baláž, a püspökség szóvivője szerint alaposan megfontolta és feljebbvalóival is konzultálta a kinevezést. Mahulányi Józsefet 1990-ben szentelték pappá, s Ipolyságon kívül Paláston és Várkonyban is teljesített szolgálatot.

Pátria