Az alábbiakban kedves olvasóink elolvashatják a Komáromi Lapokban megjelent „Kevés a Remény” c. írást, amelyben támadják a komáromi plébánost. Az egyre csökkenő katolikus hetilap példányszámáról a cikk szerzője szerint a katolikus plébános tehet, ami elég érdekes.

Kevés a Remény?
Hát erre a kérdésre többféle választ lehetne adni. Igen, általában
kishitűek vagyunk, kevés, mondhatnánk pici reménnyel éljük életünket. Nincs önbizalmunk, és ami még rosszabb: nincs, vagy legalábbis sokszor fogytán a hitünk. Ez lehetne az egyik válasz, akkor, ha kisbetűvel írjuk a remény szavunkat. De sajnos kevés a nagybetűs Remény is. A hívő katolikusok bizonyára tudják, hogy ez esetben a Remény című katolikus hetilapunkra gondolok.
A napokban többen is elmondták, nem tudják megvásárolni hetilapjukat, melyet Komáromban is, mint mindenütt az országban, a helyi plébánia terjeszt. Kevesebb van belőle, vasárnapra sokszor nem marad a templomban.
Megkérdeztük a katolikus plébániahivatalban, mi ennek az oka, ahol azt a választ kaptuk, hogy 50 darabbal csökkentették a megrendelést. A miértre azonban nem kaptunk választ. Tovább kutakodva a hirtelen példányszámcsökkenés körül megtudtuk, a rendelést azután változtatta meg a komáromi katolikus plébánia, hogy az említett lap több alkalommal is pozitív hangvételben írt a várossal való kapcsolatáról, kiemelve Bastrnák Tibor polgármester személyes aktivitását a katolikus egyházzal való együttműködés terén, hangsúlyozva a jó viszony fontosságát a lelki és világi vezetők közt. Tény, hogy a város vezetése éppen a polgármester kezdeményezésére, ugyanúgy mint tavaly, az idei évben is jelentős anyagi támogatást juttatott a helyi egyházaknak, így természetesen
a katolikus plébániának is.
Érthetetlen, sőt meglepő, hogy a többszöri baráti megkeresésre a jó együttműködés reményében, a helyi katolikus egyház képviselői úgy reagálnak, hogy csökkentik az egyetlen magyar katolikus hetilapunk megvásárolható példányszámát, mert Komárom városáról, annak vezetőiről olyan véleményt jelentetnek meg, mely nem egyezik egyes személyek rövidtávú, haszonorientált érdekeivel.
Lehet, hogy nem pontosan ideillő a bibliai idézet, de azért leírjuk: Istenem, bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!

Komáromi Lapok, 2008. április 16., -pézé-