Magyarországi hívek szolidaritásuk jeléül aláírásaikkal támogatták az egyházmegyei felosztás után szétszakított felvidéki magyar katolikusokat. A három civil szervezet által megfogalmazott Nyílt levelet és a hozzá kapcsolódó aláírásgyűjtést támogatták azok az anyaországi hívek, akik aláírásaikat eljuttatták a Pázmaneum központjába.

Az aláírásokat a kezdeményezők nem számítják a Felvidéken gyűjtött aláírásokhoz, azokra mint a testvéri szolidaritás kifejezésére tekintenek.
A „Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért” közhasznú, országos, civil szervezet Elnöke levelében írja:
„ A felvidéki, magyar katolikusok ügyét a magunkénak érezzük és továbbra is szívesen segítünk, országos hatáskörű, civil egyesületünk tagságának közreműködésével. Isten áldását kérem a bátor kezdeményezésükre, mert csak ez esetben van remény arra, hogy az őshonos felvidéki magyar, katolikus közösség magyar Püspök (ök), vagy legalább Püspökhelyettes (ek) kinevezésére irányuló, jogos, követelései előbb, vagy utóbb meghallgatásra találjanak.”

A két hónapig tartó aláírásgyűjtés eredményét a közeljövőben ismerteti a Mécs László Társulás, a Jó Pásztor Alapítvány és a Pázmaneum elnöksége. Az egyházmegyei felosztásba ugyan beletörődő, de jogos kéréseiknek hangot adó felvidéki hívek ezrei kapcsolódtak be az aláírási akcióba, amely semmiképp sem valami ellen, hanem valamiért fogalmazódott meg. A magyar püspökért imádkozó hívek a XIX. Komáromi Imanapon fokozott mértékű jelenlétükkel is nyomatékot adtak ezirányú kéréseiknek.
A katolikus hívek felszólalásának apróbb eredményei érzékelhetőek a mindennapokban. Az új egyházmegyékben helynököket bíztak meg a magyar hívek pasztorációjával. Különösen a Besztercebányai Egyházmegyében viszonyulnak jó szándékkal a magyar katolikusokhoz, ahol magyar nemzetiségű helynököt neveztek ki Mahulányi József személyében és Rudolf Baláž püspök atya engedélyezte egy magyar nemzetiségű kispap budapesti tanulását.
Az aláírások sorsáról a három kezdeményező civil szervezet sajtóközleményben nyújt majd tudósítást.

Pázmaneum