Cselényi László irodalomkritikusnak már több könyve is megjelent a Lilium Aurum Kiadónál, a soron következő, a Kimeríthetetlen tenger is azzal próbálkozik, hogy a szépirodalmat közelebb hozza az olvasókhoz. A nélkülözhetetlen 100 könyv, A sámánénektől a posztmodern show-ig, Sokágú síp, Negyedvirágzás avagy (volt-e, lesz-e) hát cseh/szlovákiai-felvidéki magyar irodalom?, Égtájakat keresve. Öt könyv, mely 1998-tól 2006-ig jelent meg a dunaszerdahelyi Lilium Aurum kiadó gondozásában. Öt könyv, mely a szerző, a kilencvenes években a nyitrai Konstantin Egyetem oktatójaként is tevékenykedő Cselényi László költő műfaji megjelölése szerint: bevezetés a világirodalom tanulmányozásához, barangolás az irodalomban, olvasónapló és művelődéstörténet dióhéjban. Tegyük mindjárt hozzá, az ókortól napjainkig, művek százai révén megfordulva mindenütt e bolygón, ahol irodalom termett vagy terem. A nyolcvanas évek elejétől publikálja ezt a fajta prózáját Cselényi László, gyakran a rá oly jellemző szubjektív, szenvedélyes közelítéssel és véleménynyilvánítással, neoavantgárd poétikájának, költészete karekteres montázstechnikájanak stílusjegyeit is alkalmazva. Melyek természetesen ebben az öt könyv bőséges anyagából készült válogatásban is fellelhetők számos írásban, de az egészet tekintve is. Éppen ezért jegyezhetjük le itt, ha maga a költő mint szerző értelemszerűen nem szerepel/het/ ebben a könyvben /sem/ külön „szócikkben”, illetve cím alatt, mégis jelen van a versesköteteiből ismert formai megoldásaival, egy-egy irodalmon, írói portrén vagy műismertetésen belül is megtapasztalható sokirányú elindulásaival és visszatéréseivel, körkörös — közben az olvasót újabb tényekkel, adatokkal, idézetekkel gyarapító – mozgásaival. Az elemzés hiányának ellenére, hitünk szerint, így válik ez a kötet is dinamikus összefüggések rendszerévé, egyfajta értékinventáriummá, mely a szerző első, bevallott szándéka szerint végeredményben ismeretterjesztés diákok, tanárok számára. Persze haszonnal forgathatja mindenki, aki tájékozódni szeretne az irodalom időben és térben egyaránt távoli vagy közeli tartományaiban, az ősi japán litratúrától kezdve napjaink szlovákiai magyar irodalmának legifjabb nemzedékéig. Világítótorony és iránytű egyszerre.