A Nagymegyeri Római Katolikus Plébánia a Csemadok és a Kolping Társaság helyi szervezetével közösen Jó Pásztor vasárnapján emléktáblát állított Cseri István egykori nagymegyeri plébános emlékére.

Cseri István azok közé a bátor katolikus magyar papok közé tartozott, akik követték a Beneš-dekrétumok következtében kitelepített híveiket Csehországba, hogy ott lelki vigaszt nyújtsanak nekik. A buzgó lelkipásztort kiállásáért a korabeli hatalom azzal büntette meg, hogy 1948-ban Magyarországra telepítették. Az emléktábla felszentelését ünnepi szentmise előzte meg, amelynek keretében Sztyahula László kéméndi plébános buzdította a megjelenteket a hitvallók bátor példájának követésére. Ezt követően Bíróczi István, helyi esperes-plébános felszentelte az emléktáblát, amelyet a templom oldalsó falán helyeztek el. Az emléktábla mellett emlékkönyvet is kiadtak a hitvalló lelkipásztor emlékére, amelyet Varga László tanár Bíróczi István esperes és Mikóczy Dénes alpolgármester közreműködésével állított össze.