Különösen igaz ez a megállapítás Magyarország ukrán és a szerb határa mentén. Utóbbi esetben a 40 pályázatból például csak három érintette ténylegesen a Vajdaságot. Minderről Esztergomban esett szó, ahol a magyar térségfejlesztők közös, Kárpát-medencei szakmai hálózat létrehozásáról egyeztettek.
A magyar határszakasz mentén 670 millió euró hívható le az uniótól 2013-ig. Az ezért is alakult eurorégiók azonban, például Kárpátalján, nem a leghatékonyabbak.
Az ottani vezetők összejárnak, jót esznek, isznak, lefényképezik egymást, nyilatkoznak, ennyiből áll egy ilyen eurorégiónak a munkaterve – mondta Dupka György, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának titkára.
Egy ütőképes, egymással sűrűn egyeztető Kárpát-medencei térségfejlesztő hálózat azonban már kész projektekkel várhatná a pályázati kiírásokat, ami hamar meghozza a vállalkozók kedvét is. Azt azonban, hogy egy egységes Kárpát-medencei gazdasági térség előnyös lehet, egyelőre csak a magyarok látják így.
Nyilvánvaló, hogy ezt a szlovákok, románok nem fogják így gondolni, holott az ő elmaradott térségeik fejlesztésében pont a határok feloldása jelenthetné a megoldást – közölte Ocskay Gyula, az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetője.
Esztergomban a mintegy félszáz szlovákiai, romániai, ukrajnai, szerbiai térségfejlesztő memorandumot fogadott el, amelyben a magyar kormány támogatását is kérik közös hálózatuk létrehozásához.
Duna TV