A komáromi Selye János Egyetem legfőbb önkormányzati szervének-akadémiai szenátusnak- ez idő tájt fontos, felelősségteljes döntést kell hoznia: újraválassza-e a jelenlegi rektort vagy inkább a személyi változtatás mellett döntsön? Egyébként e szenátus tagjait az intézmény alkalmazottjai és hallgatói választották meg, tagjai kétharmadát egyetemi oktatók, egyharmadát pedig hallgatók alkotják. Ők hetekkel ezelőtt 10:6 arányban döntöttek a rektorválasztás előrehozásáról /a főiskolai törvény lehetővé teszi, hogy akár már hónapokkal az intézményvezető mandátumának lejárta előtt kiválasszák az utódját/, és május 21-re, szerdára jelölték ki a szavazás időpontját.
Ketten szálltak ringbe a rektori posztért. Albert Sándor, akit 2003-ban Martin Fronc volt oktatásügyi miniszter bízott meg a komáromi intézmény kiépítésével, és 2004 januárjától megbízott vezetőként irányítja ezen egyetem tevékenységét, megbízatási ideje pedig 2009 végén járna le. A jelenlegi rektor szerint az egyetem számára létkérdés volt a rektorválasztás időpontjának előrehozása. Hangsúlyozta: “Ez idő tájt a fontosság, kiszámíthatóság biztosítása létfontosságú, s a személyi változtatás óriási kockázatot jelentene! Hiszen az új felsőoktatási törvény szerint a közeljövőben 3 kategóriába – egyetemek, főiskolák és szakfőiskolák – sorolják a felsőoktatási intézményeket. Ezért egy hónappal ezelőtt elkezdtünk dolgozni azon a több ezer oldalas akkreditációs anyagon, amelyet október folyamán kell leadnunk. Januártól pedig az akkreditációs bizottság egyes testületének tagjai látogatnak el egyetemünkre. Tehát a komplex akkreditációs folyamat januárban zárul le, ám az új rektor kinevezése akár hónapokig is eltarthat, ezért ésszerű volt mielőbb belefogni. Szerintem mindenképpen az említett anyag kidolgozóinak – alapos ismerőinek – kellene megvédeniük abban felhozott érveiket és egyúttal egyetemünket, hogy ne sorolják alacsonyabb kategóriába! Ezt belátták az akadémiai szenátus tagjai is /hangsúlyoznám: én nem tartozom közéjük!/, ezért hozták előbbre a rektorválasztás időpontját. Én teljes mértékben az ő végső döntésükre hagyatkozom. Ha a másik jelöltet tőlem alkalmasabbnak tartják e funkció betöltésére, január végéig elvégzem a rektori teendőimet, majd átadom a stafétabotot”- mondta az egyetem rektora.
A másik pályázó a 46 éves Tóth János professzor 2004-től a Tanárképző Kar Matematika Tanszékének vezetőjeként – akkreditált egyetemi docensként munkálkodik. Elmondása szerint ő szintén teljesíti a pályázatban előírt alapfeltételeket, melyek a következők: a jelölt legyen legalább egyetemi docens vagy professzor, megfelelő szinten beszéljen magyarul és szlovákul, és a SJ Egyetem tanárai közül kerüljön ki. Ezért úgy véli, hogy a fiatalosabb szemléletmód képviselőjeként van esélye. Bővebben egyelőre a rektorválasztást illetően nem óhajtott nyilatkozni.
Május 14-én a pályázók hivatalos aláírásukkal véglegesítették jelölési szándéknyilatkozatukat, majd 19-én az akadémiai közösség /diákok, oktatók és további alkalmazottak/ hallgatja meg a rektori pályázati beszédeket. Május 21-én pedig következik a szenátus általi rektorválasztás, amikor a szenátus 18 tagja közül legalább 10-nek ugyanarra a jelöltre kell voksolnia ahhoz, hogy megnevezhessék a jövendő rektort. Ha az aznapi – öt körből álló – választás során egyik jelölt sem kapja meg a szükséges 10 szavazatot, új rektorválasztást írnak ki, amelynek első és második körébe csak új pályázók jelöltethetik magukat, az előző jelöltek pedig csak a harmadik körtől indulhatnak ismét. Remélhetőleg e-kívülálló számára elég bonyolultnak tűnő – választási rendszer gyümölcsözőnek bizonyul, és a magyar egyetemünk további felvirágoztatásáért leghatékonyabban működni tudó és akaró jelöltre kerülhet a rektori talár…

Delta,2008.május 19. Nagy-Miskó Ildikó
Beküdlte: SZAKC – Komárom