A roma nyelv egyenjogúsításáról és szabványosításáról írtak alá nyilatkozatot Pozsonyban a Szlovákiában élő roma közösségek és a roma értelmiség képviselői.

A dekrétumban az áll, hogy a roma nyelv a szlovákiai roma közösségek anyanyelvi fejlődésének, műveltségük és kulturális örökségük megőrzésének eszköze, egyszersmind közérdek is. A szlovák kormány képviselője szerint kevés a roma nyelv tanítására alkalmas oktató, ezért szorgalmazzák, hogy Szlovákiában a jövőben roma nyelvből is lehessen államvizsgázni. Ugyanakkor fontos, hogy a romák szlovákul és más világnyelveken is megtanuljanak, mert így könnyebben találnak munkát.

MR